Harmonogram zpřísnění kontrol v agrárním dovozu

Vláda Spojeného království stanovila dne 18. 11. 2021 nový harmonogram zavedení zpřísněných sanitárních a fytosanitárních kontrol a kontrol živých zvířat při dovozu z EU do UK, a také prodloužení výjimek.

od 1. ledna 2022začátek povinnosti zasílat předběžné oznámení o zásilce zboží živočišného a rostlinného původu 
do 30. června 2022bude bez omezení dováženo z EU do Velké Británie (zákazy a omezení nebudou uplatňovány)chlazené mleté maso,chlazené a zmrazené mleté drůbeží maso,chlazené masné polotovary. 
od 1. července 2022fyzické kontroly živých zvířat budou převedeny postupně z místa určení na určená stanoviště hraniční kontroly podle toho, jak se budou zařízení zprovozňovat („become designed“).budou vyžadovány certifikace a zavedou se fyzické kontroly a kontroly totožnosti prozbývající vedlejší produkty živočišného původuregulované rostliny a rostlinné produktymaso a masné produktyvšechny zbývající vysoce rizikové potraviny, které nejsou živočišného původukontroly rostlin a rostlinných produktů s vysokou prioritou přesunou z místa určení na určená stanoviště hraniční kontroly a kontrolní místa spolu se zavedením kontrol pro všechny rostliny a rostlinné produkty s nižším rizikem budou aplikovány nové požadavky na vývozní zdravotní osvědčení (Export Health Certificate) bude vyžadováno Prohlášení o bezpečnosti (Safety and Security Declaration) 
od 1. září 2022budou vyžadovány certifikace a fyzické kontroly pro všechny mléčné výrobky 
od 1. listopadu 2022budou vyžadovány certifikace a fyzické kontroly provšechny zbývající produkty živočišného původu;směsné produkty;rybí výrobky

Popsané změny z 18. 11. 2021 jsou již promítnuty do dokumentu The Border with the European Union: Importing and Exporting Goods (pdf; 3,96 MB) na vládním webu UK.

Zdroj: Ministerstvo zemědělství