Evropský parlament schválil Dohodu o obchodu a spolupráci

O Vánocích 2020 vyjednávací týmy Spojeného království a Evropské unie dosáhly shody na Dohodě, která upravuje uspořádání vztahů mezi EU a Spojeným královstvím po brexitu. EU do roku 2021 vstoupila v režimu jejího prozatímního provádění. Poté, co dnes Dohodu dodatečně schválil i Evropský parlament, 1. května toto období skončí a Dohoda tak vstoupí v plnou účinnost.

Představitelé poslaneckých klubů Dohodu vítali, pro její schválení hlasovalo 660 poslanců, proti 5 a zdrželo se 32 poslanců. Zároveň však vyjádřili politování nad „historickou chybou“ či selháním, kterým z jejich pohledu brexit bezpochyby je.

EU a Spojené království dosáhly shody na znění Dohody o obchodu a spolupráci až na Štedrý den, 24. prosince 2020. Přechodné období, kdy Spojené království i po oznámení aktivace čl. 50 Smlouvy o EU disponovalo postavením v podstatě srovnatelným s členskými státy, však končilo již 31. prosince 2020, neboť Spojené království odmítlo jeho prodloužení. Aby byly dopady na občany i podniky co nejnižší, strany se shodly na prozatímním provádění dohody od 1. ledna 2021 do doby, než dal Parlament Dohodě „zelenou.“ Jeho souhlas byl totiž nezbytný, nicméně nedosažitelný v řádu několika dnů do konce roku 2020.

Průběh vyjednávání Dohody mapuje následující grafika:

Průběh vyjednávání

Od 1. května 2021 bude tedy Dohoda plně účinná v celém svém znění. V následujících dnech a týdnech Vás budeme na stránkách www.brexitinfo.cz informovat o tom, co to bude pro občany a podniky znamenat.

Více informací: https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210423IPR02772/parliament-formally-approves-eu-uk-trade-and-cooperation-agreement