Evropská komise se (opět) chystá zahájit řízení o porušení smlouvy. Míč je na straně UK.

To, o čem se v kuloárech šeptalo v posledních dnech, dnes na svém twitteru potvrdil mluvčí Evropské komise. O kroku britské vlády, který vyvolal spor, jsme psali zde. Mluvčí Daniel Ferrie také dodal, že v posledních 6 měsících jde o druhý obdobný případ.

Prvním byla reakce na britský návrh zákona o vnitřním trhu, který měl ohrozit dohodnutou povahu hranice na Irském ostrově (informovali jsme tady a také tady.) I v tomto případě zaslala Evropská komise Spojenému království formální dopis, který je prvním krokem pro zahájení řízení o porušení smlouvy (tzv. infringement proceeding.) Návrh byl následně zbaven problematických částí a kauza se tak k soudu nedostala.

Stejně jako na podzim, i tentokrát dala Komise britské vládě měsíční lhůtu pro odpověď. Komise po jejím posouzení (nebo v případě, že UK žádné vyjádření nezašle) může v řízení pokračovat vydáním odůvodněného stanoviska a dále předložit věc Soudnímu dvoru EU.

Oproti prvnímu případu však tentokrát byla spuštěna i procedura dle Dohody o obchodu a spolupráci. Pokud strany do konce března nenaleznou řešení, mohl by tak spor zamířit i k arbitrážnímu soudu. Ten může na některou ze stran uvalit finanční sankce, EU by ale také mohla vypovědět některé části Dohody o obchodu a spolupráci. To by se však nemělo týkat práv občanů.

Tiskové prohlášení: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_1132