Evropská komise se chystá zahájit řízení pro porušení brexitové smlouvy

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen dnes v 11 hodin na krátké tiskové konfrenci oznámila, že podnikla první kroky k podání žaloby na Velkou Británii kvůli porušení smluvních závazků. Reaguje tak na skutečnost, že ze sporného návrhu zákona o vnitřním trhu nebyly do konce září vypuštěny problematické pasáže. První říjnové ráno zaslala Komise na Britské ostrovy formální dopis, kterým informuje o svém záměru řešit věc soudně. Londýn má nyní měsíc na odpověď.

Podle šéfky Komise návrh zákona, který již prošel dolní komorou, porušuje princip dobré vůle v brexitové dohodě. Jeho schválení pak představuje porušení dohody i mezinárodního práva. Komise tak po jednohlasném schválení záměru poslala do Londýna tzv. letter of formal notice.

UK má nyní lhůtu do konce měsíce pro zaslání vyjádření, přičemž Komise po jeho posouzení (nebo v případě, že UK žádné vyjádření nezašle) může v řízení pokračovat vydáním odůvodněného stanoviska a dále předložit věc Soudnímu dvoru EU.

Tiskové prohlášení je dostupné zde: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1798

Tisková konference: https://twitter.com/EU_Commission/status/1311592855014694913