Eurokomisař Šefčovič k plánovanému britskému zákonu

Vláda Spojeného království dnes přistoupila k předložení návrhu zákona, který by měl vnést změny do Protokolu IE/NI, byť pouze s vnitrostátní platností. Eurokomisař Šefčovič již k tomuto vydal prohlášení.

V něm vyzdvihl význam dodržování smluvních závazků a z něj vyvěrajícího vzájemného respektu. Jednostranná akce, jakou předložení konfliktního zákona je, tento respekt a důvěru narušuje. Šefčovič zdůrazňuje, že řešení pro Irský ostrov bylo výsledkem zdlouhavé a důkladné práce a bylo jediným možným řešením situace, která vznikla odchodem UK z vůle jeho občanů. Znovu opakuje, že přejednání (což by preferovalo UK) Protokolu není realistické.

Konstruktivní řešení spatřuje EK ve vyjednání flexibilit v jednotlivých problematických oblastech, zejména při pohybu zboží. Tyto by měly být realizovatelné v mezích Protokolu a tedy vést ke společně stanoveným cílům. Pokud však nebude zajištěna požadovaná kontrola, ohrožuje to perspektivu Severního Irska uvnitř jednotného trhu.

V neposlední řadě Šefčovič oznámil úmysl postoupit dále v řízení o porušení povinnosti, které EK s UK zahájila v březnu 2021. V září 2021 EK přerušila svou aktivitu v řízení, neboť tehdy probíhající jednání slibovala přinést výsledky. Předložení avizovaného návrhu jde zcela proti tomuto duchu.

Komise ale také ohlásila, že zvažuje zahájení druhého řízení o porušení povinností vyplývajících z Protokolu. Cílem těchto řízení je přimět svého smluvního partnera k dodržování smluv dle mezinárodního práva a v konečném důsledku chránit práva unijních občanů .

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_22_3698