čtvrtek 7. února 2019

Britská premiérka jednala s předsedy EK, ER a EP. Jednání proběhlo ve vzájemné snaze dosáhnout řádného vystoupení a nastavení pevného budoucího partnerství. Britská premiérka popsala kontext dění v britském Parlamentu, jehož Dolní sněmovna požaduje právně závaznou změnu podmínek backstopu, a zmínila různé varianty postupu vyplývající z jejího mandátu. Předseda EK zdůraznil postoj EU-27 neotevírat znění dohody o vystoupení a otevřenost, pokud jde o úpravu znění politického prohlášení, přičemž všechny změny by musely být odsouhlaseny EP a EU-27. Strany se shodly na pokračování rozhovorů za účelem nalezení řešení, které získá potřebnou podporu britského Parlamentu a bude v souladu s vodítky ER.