čtvrtek 27. června 2019

V rámci jednání Pracovní skupiny dle čl. 50 SEU proběhla diskuse k problematice mezinárodních dohod (do vystoupení z EU je UK vázáno společnou obchodní politikou jako výlučnou kompetencí EU; je povinno informovat EU o probíhajících jednáních a v okamžiku jejich dokončení má informovat o výsledku) a spolupráci mezi Irskem a Severním Irskem (dne 21. června byly zveřejněny výstupy z mapování Severo-jižní spolupráce na Irském ostrově, které proběhlo na konci r. 2017; tato spolupráce probíhá na základě Velkopáteční dohody a pokrývá celou škálu oblastí).