čtvrtek 21. března 2019

Evropská rada dle čl. 50 SEU vzala na vědomí dopis britské premiérky Theresy Mayové ze dne 20. března 2019. V reakci na něj schválila nástroj týkající se dohody o vystoupení a společné prohlášení doplňující politické prohlášení, jež byly dohodnuty mezi Evropskou komisí a vládou UK dne 11. března 2019 ve Štrasburku. Evropská rada přijala závěry, ve kterých vyslovila souhlas s prodloužením lhůty do dne 22. května 2019 za podmínky, že Dolní sněmovna britského Parlamentu příští týden schválí dohodu o vystoupení.

Jestliže Dolní sněmovna příští týden dohodu o vystoupení neschválí, Evropská rada souhlasí s prodloužením předmětné lhůty do dne 12. dubna 2019 a očekává, že před uvedeným dnem UK Evropské radě přednese k posouzení další postup.

Evropská rada zopakovala skutečnost, že dohodu o vystoupení, která byla mezi EU a UK dohodnuta v listopadu roku 2018, není možné znovu otevírat. Jakýkoli jednostranný závazek, prohlášení nebo jiný akt by měl být slučitelný s literou i duchem dohody o vystoupení. Vyzvala rovněž k tomu, aby na všech úrovních pokračovala práce zajišťující připravenost a alternativní opatření s ohledem na důsledky vystoupení UK, a to při zohlednění veškerých možných vyústění.