čtvrtek 17. října 2019

Evropská komise doporučila, aby Evropská rada (čl. 50 SEU) schválila revidovanou dohodu o vystoupení, včetně revidovaného Protokolu o Irsku/Severním Irsku, a revidované Politické prohlášení o rámci budoucího vztahu mezi EU a UK. Shody na znění uvedených dokumentů bylo dosaženo během intenzivních vyjednávání mezi Evropskou komisí a vyjednavači UK, která probíhala během předchozích dnů.

Na mimořádně svolaném COREPERu (čl. 50 SEU) byla projednána příprava Evropské rady (čl. 50 SEU), včetně projednání návrhu závěrů Evropské rady (čl. 50 SEU). Paralelně s tímto jednání zasedala také pracovní skupina dle čl. 50 SEU, na níž zástupci Komise prezentovali technické detaily nově dojednané dohody o vystoupení a politickou deklaraci.

Na svém mimořádném zasedání Evropská rada ve složení EU-27 přijala závěry, kterými potvrdila revidovanou dohodu o vystoupení UK z EU a schválila revidované Politické prohlášení (v němž se stanoví rámec budoucích vztahů mezi EU a UK). Na tomto základě vyzvala Evropskou komisi, Evropský parlament a Radu, aby učinily nezbytná opatření k zajištění toho, aby dohoda o vystoupení mohla vstoupit v platnost 1. listopad 2019, a umožnily tak spořádané vystoupení.

Na níže uvedené webové stránce naleznete jak samotné revidované znění dohody, tak upravenou politickou deklaraci i závěry Evropské rady (čl. 50 SEU):

https://www.consilium.europa.eu/cs/meetings/european-council/2019/10/17/art50/