čtvrtek 14. listopadu 2019

Jakožto strážkyně smluv Evropská komise zaslala UK dne 14. 11. 2019 výzvu pro porušení závazků dle Smlouvy za nenavržení kandidáta na post komisaře. V souladu s čl. 258 SFEU je UK vyzváno k předložení svého vyjádření k dopisu do 22. 11. 2019. Evropská komise přistoupila k tomuto kroku po vyhodnocení dvou dopisů zaslaných UK jménem Ursuly von der Leyenové, ve kterých byly UK připomenuty závazky vyplývající ze Smlouvy a z rozhodnutí Evropské rady ze dne 29. 10. 2019, kterým byla prodloužena lhůta dle čl. 50 SEU. Po posouzení vyjádření UK, či pokud je UK nepředloží v daném termínu, Evropská komise může vydat odůvodněné stanovisko. Celý proces (jedná se o první krok tzv. infringement procedure) může skončit u Soudního dvora EU.