čtvrtek 12. září 2019

Evropský parlament schválil návrh usnesení, ve kterém avizoval, že výstupovou dohodu bez backstopu neschválí.

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2019-0038_CS.html