čtvrtek 11. dubna 2019

Zveřejněn dopis stálého zástupce UK při EU T. Barrowa předsedovi ER stvrzující souhlas britské vlády s rozhodnutím Evropské rady o prodloužení lhůty dle čl. 50.

Britská primérka informovala poslance britského Parlamentu o výsledcích ER50. Uvedla zejména, že odsouhlasené prodloužení brexitu maximálně do 31. 10. 2019 je kompromisem, a že UK může z EU vystoupit dříve, pokud schválí dohodu o vystoupení. V souladu se zákonem o volbách do Evropského parlamentu ministr David Lidington vyhlásil den konání těchto voleb na 23. 5. 2019.