Čeští občané naleznou přesné a aktuální informace o cestování do UK také na stránkách Velvyslanectví ČR v Londýně.

Ke změnám v dopravě obecně vydalo Ministerstvo dopravy samostatný shrnující článek.


Konec přechodného období znamená odchod Velké Británie (VB) z jednotného trhu a celní unie Evropské unie (EU). Bude tak ukončen volný pohyb osob, zboží a služeb mezi VB a EU. Od 1. ledna 2021 nastaly zásadní změny, a to i přes uzavření Dohody o obchodu a spolupráci.

Osoby cestující do a z Velké Británie by se měly připravit na změny týkající se hraničních kontrol, vízových povinností, řidičských průkazů a poplatků za roaming či cestovních dokladů zvířat v zájmovém chovu. Firmy, které poskytují cestovní služby, by se měly s těmito změnami seznámit a příslušným způsobem přizpůsobit své postupy.

Kontroly osob a víza

Od 1. ledna 2021 bude se státními příslušníky VB cestujícími do EU a do schengenského prostoru zacházeno jako s cestujícími ze třetích zemí, to znamená kontroly na hranicích, nutnost splnění podmínek vstupu státních příslušníků třetích zemí a doba trvání zamýšlených pobytů na území členských států EU nesmí během jakéhokoli období 180 dnů přesáhnout 90.

Od 1. ledna 2021 nebude platit povinnosti mít vízum při překračování hranic mezi VB a EU. Britové mohou nadále cestovat do Evropské unie za účelem krátkodobých pobytů (nejvýše 90 dní během jakéhokoli období 180 dnů). Toto osvobození od vízové povinnosti nezakládá právo pracovat v EU. Krátkodobý bezvízový pobyt v EU je podmíněn recipročními pravidly bezvízového pobytu ve VB.
Podrobnější informace ZDE

Řidičské průkazy

Od 1. ledna 2021 se již nebudou řidičské průkazy automaticky vzájemně uznávat. Uznávání řidičských průkazů vydaných ve VB bude upraveno na úrovni členských států. Pro další informace je potřeba konzultovat odpovědný organ příslušného členského státu.
Podrobnější informace v článku Ministerstva dopravy o výměně řidičských průkazů, případně ve sdělení Evropské komise k silniční dopravě.

Roaming

Od 1. ledna 2021 již nebude ve VB občanům EU zaručen přístup k „roamingu za domácích podmínek“. Mobilní operátoři ve VB i v EU tak budou moci roamingovým zákazníkům účtovat příplatek.
Podrobnější informace ZDE

Práva cestujících

Od 1. ledna 2021 bude ovlivněna úroveň ochrany cestujících v letecké, železniční, autobusové, autokarové a lodní dopravě včetně pomoci cestujícím se zdravotním postižením nebo sníženou pohyblivostí mezi EU a VB. V závislosti na druhu dopravy může dojít k tomu, že se na cestující při cestě do nebo z VB již nebude vztahovat ochrana práv cestujících v EU.
Podrobnější informace ZDE

Cestování se zvířaty v zájmovém chovu

Od 1. ledna 2021 přestane být cestovní doklad EU pro zvířata v zájmovém chovu, vydaný majiteli zvířete z VB, platným dokladem pro cestování se zvířaty do kteréhokoli z členských států EU. V budoucnosti bude požadavky týkající se zvířat v zájmovém chovu doprovázejících osoby z VB určovat EU.
Podrobnější informace  ZDE

Zdroj informací:

  • Sdělení o připravenosti na konci přechodného období mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím, Evropská komise, červenec 2020 ZDE
  • Další oznámení o připravenosti (podle jednotlivých oblastí/specifických sektorů) ZDE
  • Oznámení o cestování mezi EU a Spojeným královstvím po vystoupení Spojeného království z EU ZDE

Autor: Oddělení legislativy, práv a analýz Hospodářské komory

AKTUÁLNĚ PROBÍHÁ UPDATE STRÁNEK

Vzhledem k dosažení dohody mezi EU a UK v průběhu vánočních svátků aktuálně upravujeme webové stránky tak, aby odpovídaly současnému stavu. Prosíme o strpění a pochopení v případě, že některé části webu nejsou zatím zcela aktuální.

V krizových situacích na hranicích s UK volejte:

Brexit helpline: 00 800 67891011 (všechny EU jazyky)

Konzulární služba ČR ve Francii: 0033 607 764 394

Konzulární služba ČR v Belgii: 0032 477 257 104

Konzulární služba ČR v Nizozemsku: 0031 641 315 128

Konzulární služba ČR v UK: 0044 (0)776 968 2442

Key information for UK citizens

Česká republika k brexitu

Spojené království k brexitu

Průvodce ke konci přechodného období

EU settlement scheme (klíčové pro české občany v UK)

Living in the Czech Republic (klíčové pro britské občany v ČR)

Průvodce návštěvou UK po 31. 12. 2020

Evropská unie k brexitu