Čeští občané naleznou přesné a aktuální informace o cestování do UK také na stránkách Velvyslanectví ČR v Londýně.

Ke změnám v dopravě obecně vydalo Ministerstvo dopravy samostatný shrnující článek.

Od 1. ledna 2021 nastaly zásadní změny, a to i přes uzavření Dohody o obchodu a spolupráci. Byl ukončen volný pohyb osob, zboží a služeb mezi Spojeným královstvím (UK) a EU, neboť UK odešlo z jednotného trhu a celní unie.

Osoby cestující do a z UK by se měly připravit na změny týkající se hraničních kontrol, vízových povinností, řidičských průkazů a poplatků za roaming či cestovních dokladů zvířat v zájmovém chovu. Firmy, které poskytují cestovní služby, by se měly s těmito změnami seznámit a příslušným způsobem přizpůsobit své postupy.

Kontroly osob a víza

Od 1. ledna 2021 je se státními příslušníky UK cestujícími do EU a do schengenského prostoru zacházeno jako s cestujícími ze třetích zemí, to znamená kontroly na hranicích, nutnost splnění podmínek vstupu státních příslušníků třetích zemí a doba trvání zamýšlených pobytů na území členských států EU nesmí během jakéhokoli období 180 dnů přesáhnout 90 dní.

Britové mohou nadále cestovat do Evropské unie za účelem krátkodobých pobytů (nejvýše 90 dní během jakéhokoli období 180 dnů). Toto osvobození od vízové povinnosti nezakládá právo pracovat v EU. Krátkodobý bezvízový pobyt v EU je podmíněn recipročními pravidly bezvízového pobytu v UK.

S účinností od 1. ledna 2021 nemohou státní příslušnici UK ani britští občané, kteří jsou beneficienty Dohody o vystoupení, podstoupit hraniční kontrolu na přepážkách označených EU/EHP/CH. Nebudou také moci využívat automatizované hraniční kontroly prostřednictvím systému easyGO.

Dále platí zákaz dovozu masa a masných výrobků, mléka a mléčných výrobků v osobních zavazadlech pro osobní spotřebu.

Řidičské průkazy

Od 1. ledna 2021 se již řidičské průkazy automaticky vzájemně neuznávají. Uznávání řidičských průkazů vydaných v UK bude upraveno na úrovni členských států. Pro další informace je potřeba konzultovat odpovědný organ příslušného členského státu.
Podrobnější informace v článku Ministerstva dopravy o výměně řidičských průkazů, případně ve sdělení Evropské komise k silniční dopravě.

Roaming

Od 1. ledna 2021 již občanům EU v UK není zaručen přístup k „roamingu za domácích podmínek“. Mobilní operátoři v UK i v EU tak budou moci roamingovým zákazníkům účtovat příplatek.

Práva cestujících

Od 1. ledna 2021 se nově nastavila úroveň ochrany cestujících v letecké, železniční, autobusové, autokarové a lodní dopravě včetně pomoci cestujícím se zdravotním postižením nebo sníženou pohyblivostí mezi EU a UK. V závislosti na druhu dopravy může dojít k tomu, že se na cestující při cestě do nebo z UK již nebude vztahovat ochrana práv cestujících v EU.

Cestování se zvířaty v zájmovém chovu

Od 1. ledna 2021 přestal být cestovní doklad EU pro zvířata v zájmovém chovu vydaný majiteli zvířete z UK platným dokladem pro cestování se zvířaty do kteréhokoli z členských států EU. V budoucnosti bude požadavky týkající se zvířat v zájmovém chovu doprovázejících osoby z UK určovat EU.

Zdroj informací:

  • Sdělení o připravenosti na konci přechodného období mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím, Evropská komise, červenec 2020 ZDE

Autor: Oddělení legislativy, práv a analýz Hospodářské komory

Aktuality

V krizových situacích na hranicích s UK volejte:

Brexit helpline: 00 800 67891011 (všechny EU jazyky)

Konzulární služba ČR ve Francii: 0033 607 764 394

Konzulární služba ČR v Belgii: 0032 477 257 104

Konzulární služba ČR v Nizozemsku: 0031 641 315 128

Konzulární služba ČR v UK: 0044 (0)776 968 2442

Key information for UK citizens

Česká republika k brexitu

Spojené království k brexitu

Průvodce britské vlády

EU settlement scheme (klíčové pro české občany v UK)

Living in the Czech Republic (klíčové pro britské občany v ČR)

Průvodce návštěvou UK po 31. 12. 2020

Evropská unie k brexitu