Práce po 1. lednu 2021

Pokud jste občanem EU již žijícím ve Spojeném království před koncem roku 2020, můžete se Vy a Vaše rodina přihlásit o status usedlíka nebo předběžný status usedlíka, abyste ve Spojeném království (UK) mohli žít i po 30. červnu 2021. Uzávěrka žádostí je 30. června 2021. Všechny potřebné informace naleznete na stránkách www.gov.uk.

Pokud do této kategorie nespadáte, můžete sice do UK cestovat až na 6 měsíců bez víza, nelze takto však pracovat ani dlouhodobě studovat.

Pro tyto účely zavedlo UK od 1. ledna 2021 bodový migrační systém (PBS – points-based immigration system), který zachází stejně s občany EU jako i s občany mimo EU. Žádost budete moci podat na GOV.UK a budete muset prokázat, že splňujete příslušná kritéria a získat počet bodů požadovaných pro vízum, o které žádáte. Podrobné pokyny jsou k dispozici na webových stránkách www.gov.uk.
Pokud přijíždíte do UK na déle než 6 měsíců, budete muset zaplatit poplatek za žádost, budete možná také muset zaplatit Imigrační zdravotní příplatek za zdravotní péči, který vám umožní přístup k Britské národní zdravotní službě (NHS).

Kvalifikované pracovní vízum

Bodový imigrační systém bude zahrnovat vízovou linii pro kvalifikované pracovníky. Chcete-li mít nárok na toto vízum, musíte prokázat, že:

  • máte pracovní nabídku od sponzora s licencí Ministerstva vnitra na požadované úrovni dovedností
  • vám váš sponzor bude vyplácet příslušnou minimální hranici mzdy (obvykle 26 500 GBP a nebo obvyklou sazbu za konkrétní práci, podle toho, co je vyšší)
  • hovoříte anglicky na středně pokročilé úrovni B1 (podle Společného Evropského referenčního rámce pro jazyky)

Zaměstnanci systému NHS mají zrychlený, zjednodušený a poplatkově zvýhodněný režim. Pro konkrétní informace navštivte stránky britské vlády www.gov.uk.

Program ERASMUS+

Spojené království se do programu Erasmus+ nadále nezapojí. V programu Erasmus+ jsou i nyní zapojené země, které nejsou členy EU (země EHP, Turecko, Severní Makedonie, Srbsko) a mobility všech účastníků programu fungují naprosto stejně jako u členských zemí. V rámci výše zmíněných vyjednávání měla ČR enormní zájem na zachování a rozvoji současné spolupráce s Velkou Británií v programu Erasmus+ a podporovala, aby byla Velká Británie do programu Erasmus+ zapojena jako programová země.

I tak bude možné již smluvené výjezdy realizovat. Konkrétní informace o  naleznete na stránkách Ministerstva školství. Zvláštní podmínky mohou dopadnout zejména na dvousemestrální pobyty. Studenti, kteří přijedou do VB a kteří budou chtít ve Velké Británii pobývat déle než 6 měsíců, si musí zažádat o studentské vízum. O studentské vízum bude možné žádat až 6 měsíců před plánovaným začátkem kurzu/studijního programu v roce 2021. Poplatek za žádost o vízum činí 348 GBP, dále je nutné také zaplatit zdravotní připojištění – více informací naleznete zde: https://www.gov.uk/healthcare-immigration-application/how-much-pay. Na těchto stránkách naleznete rovněž informace o možnosti zažádat si o vrácení imigračního zdravotního poplatku za předpokladu splnění předepsaných podmínek a jakým způsobem lze o vrácení zažádat.

zdroj: Dům zahraniční spolupráce

Standardní vysokoškolské studium

Občanům EU a UK, kteří v EU a UK dosud pobývali a budou i nadále pobývat, budou v souladu s Dohodou o vystoupení zachována dosavadní práva spojená s jejich pobytem.

Co se týká podmínek pro studium „běžných“ unijních občanů v studijních programech, po přetrvávajících dotazech ze strany unijních studentů a vzdělávacích institucí potvrdil v květnu 2019 tehdejší britský ministr pro univerzity Chris Skidmore, že unijní studenti, kteří začnou v Anglii studovat v akademickém roce 2020/2021 budou mít po dobu svého studia nárok na stejnou výši poplatků za studium jako studenti domácí tzv. home fee status a rovněž budou mít nárok na zvýhodněné studentské půjčky.

Britská ministryně pro univerzity Michelle Donelan v červnu 2020 v prohlášení uvedla, že EU studenti, kteří začnou v Anglii studovat až v akademickém roce 2021/2022, by neměli mít nadále tzv. home fee status, tedy výše školného by pro ně měla být vyšší než pro domácí studenty a neměli by mít rovněž nárok na studentské půjčky. Výše školného by tedy pro studenty z EU mohla být dvakrát až čtyřikrát vyšší než pro studenty domácí, a to v závislosti na druhu studijního programu a typu univerzity. 

V červenci 2020 pak rozhodla také skotská vláda o ukončení bezplatného studia ve Skotsku pro studenty z EU, a to rovněž od akademického roku 2021/2022. Studenti z EU, kteří nebudou disponovat statusem pre-settled nebo settled tak budou platit školné určené pro mezinárodní studenty. Pro více informací opět doporučuje MŠMT kontaktovat konkrétní skotské školy.

Více informací na stránkách Ministerstva školství. Pro informace o dalších studijních možnostech navštivte stránky britské vlády www.gov.uk


V krizových situacích na hranicích s UK volejte:

Brexit helpline: 00 800 67891011 (všechny EU jazyky)

Konzulární služba ČR ve Francii: 0033 607 764 394

Konzulární služba ČR v Belgii: 0032 477 257 104

Konzulární služba ČR v Nizozemsku: 0031 641 315 128

Konzulární služba ČR v UK: 0044 (0)776 968 2442

Key information for UK citizens

Česká republika k brexitu

Spojené království k brexitu

Průvodce britské vlády

EU settlement scheme (klíčové pro české občany v UK)

Living in the Czech Republic (klíčové pro britské občany v ČR)

Průvodce návštěvou UK po 31. 12. 2020

Evropská unie k brexitu