Aktuální a přesné informace najdete na stránkách Velvyslanectví ČR v Londýně.

Od 1. ledna 2021, pokud již ve Spojeném království nežijete nebo nemáte práva vyplývající z Dohody o vystoupení, pro Vás bude pobyt ve Spojeném království (UK) o něco komplikovanější.

Bezvízově můžete v UK pobývat až 6 měsíců, můžete se účastnit celé řady aktivit, včetně cestovního ruchu, návštěvy rodiny a přátel, krátkodobých studijních a obchodních aktivit, jako jsou události a konference. Bez víza však není možné pracovat ani dlouhodobě studovat.

Abyste mohli v UK studovat nebo pracovat, musíte jako občan EU splnit specifické požadavky a obstarat si patřičné povolení. Budete také muset projít příslušnými kontrolami, včetně kontrol trestní minulosti. Více o bodovém imigračním systému najdete na stránkách britské vlády. Součástí žádosti o vízum (při pobytu delším než 6 měsíců) za účelem práce, studia, spojení rodiny je nově i imigrační zdravotní poplatek, který musí být uhrazen předem. Zároveň může určitý okruh osob (vysokoškolští studenti, držitelé nárokového dokladu S1) za splnění předepsaných podmínek zažádat o vrácení tohoto poplatku (více informací je k dispozici na webové stránce GOV.UK)

Nejsilnější pozici budou mít občané EU, kteří do konce roku 2020 již na území UK pobývali a budou tak profitovat z Dohody o vystoupení. Pokud jste občanem EU do konce roku 2020 již žijícím v UK, můžete se vy a vaše rodina do 30. června 2021 přihlásit do „EU settlement scheme“, abyste v UK mohli žít i po tomto datu.

Zaregistrujte se, i pokud již máte v UK trvalý pobyt. Pokud Vám bude udělen status usedlíka nebo předběžný status usedlíka, bude Váš život v  UK v podstatě srovnatelný s tím dosavadním. Uzávěrka žádostí je právě 30. června 2021. Navštivte webové stránky GOV.UK, zjistěte o systému více a přihlašte se.

Status usedlíka se získá, pokud občan EU začne žít ve Spojeném království před 31. prosincem 2020 a žil ve Velké Británii nepřetržitě po dobu 5 let (tzv. nepřetržitý pobyt). Pokud získá status usedlíka, může zůstat v UK, jak dlouho bude chtít. Bude také moci požádat o britské občanství, pokud splní podmínky pro jeho získání.

Předběžný status usedlíka se získá, pokud občan EU v době registrace nemůže prokázat 5 let nepřetržitého pobytu, většinou získá předběžný status usedlíka. Musí ale začít žít ve Spojeném království před 31. prosincem 2020. Od data, kdy získá předběžný status usedlíka, bude moci zůstat v UK dalších 5 let a poté požádat o změnu na status usedlíka.

Práva vyplývající ze statusu usedlíka a předběžného statusu usedlíka:
– právo pracovat ve Spojeném království
– právo využívat služeb státního zdravotnictví (NHS)
– právo přihlásit se na školu nebo pokračovat ve studiu
– právo na přístup k veřejným financím, jako je podpora a důchody, pokud na ni vznikne nárok dle předpisů UK
– právo cestovat mimo území UK a zpět

Aktuality

V krizových situacích na hranicích s UK volejte:

Brexit helpline: 00 800 67891011 (všechny EU jazyky)

Konzulární služba ČR ve Francii: 0033 607 764 394

Konzulární služba ČR v Belgii: 0032 477 257 104

Konzulární služba ČR v Nizozemsku: 0031 641 315 128

Konzulární služba ČR v UK: 0044 (0)776 968 2442

Key information for UK citizens

Česká republika k brexitu

Spojené království k brexitu

Průvodce britské vlády

EU settlement scheme (klíčové pro české občany v UK)

Living in the Czech Republic (klíčové pro britské občany v ČR)

Průvodce návštěvou UK po 31. 12. 2020

Evropská unie k brexitu