Britská vláda ohlásila zjednodušený vízový režim pro zdravotníky a sociální pracovníky z ciziny po 1. lednu 2021. Dříve takto ohlásila zvýhodněné podmínky např. pro výzkumné pracovníky. Vláda také vyjde částečně vstříc zahraničním vysokoškolským studentům. Naopak ostatní pracovníci projdou přísnějším výběrem: budou dokládat kvalifikaci, znalost angličtiny i konkrétní nabídku zaměstnání.

Jak již dříve avizoval premiér Boris Johnson, Velká Británie nepožádala o prodloužení tzv. „přechodného období,“ které potrvá do 31. 12. 2020. Podle článku 132 tzv. výstupové dohody[1] jej bylo možno prodloužit o jeden či dva roky, Velká Británie však o prodloužení neprojevila zájem. [1] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:12019W/TXT(02)&from=EN#d1e5975-1-1

Evropský parlament dnes vyzval vyjednavače Evropské unie, aby neslevovali ze základních požadavků EU v rozhovorech o budoucích vztazích bloku s Británií, a to bez ohledu na dosud minimální pokroky ve vyjednávání.  Celkem 572 poslanců tak podpořilo dosavadní tvrdý vyjednávací přístup. Zdůraznili také dřívější závazek Británie zamezit vzniku tvrdé hranice na irském ostrově. V květnu zveřejněný……