Přesné a aktuální informace o zaměstnaneckých otázkách naleznete na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

Práce po 1. lednu 2021


Výstupová dohoda zajišťuje, že osobám, které jsou vymezeny v osobním rozsahu dohody, budou zachována až do konce života (při splnění určitých podmínek) práva v oblasti pobytu, přístupu na pracovní trh a sociálního zabezpečení. Občané UK zaměstnaní v ČR před koncem přechodného období mohou pokračovat v zaměstnání bez pracovního oprávnění a mohou ukončit a započít další pracovní poměr u jiného zaměstnavatele taktéž bez nutnosti získat pracovní oprávnění.


Rozhodující pro to, zda si jako britský občan zachováte právo pobytu či zaměstnání v ČR i nadále, je, zda můžete Vy nebo Vaši rodinní příslušníci doložit svůj pobyt nebo zaměstnání v ČR před koncem roku 2020 (tedy před koncem přechodného období). Více informací nejen o otázkách pobytu a zaměstnání, ale i o zachování nároků v oblasti sociálního zabezpečení občanů ČR při návratu z UK, naleznete na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí. Podrobný výklad ministerstva k implementaci Výstupové dohody naleznete zde.


Pokud výše nastíněné podmínky nesplňujete, stejně jako na občany třetích zemí na Vás pravděpodobně dopadne povinnost vyřídit si pracovní povolení, například zaměstnaneckou kartu. Stejně tak se zpřísnily podmínky pro vyslané pracovníky. Pro podrobnější informace sledujte stránky Ministerstva vnitra určené pro cizince, resp. občany třetích zemí (mimo EU.) Navštivte také sekci webu „Otázky a odpovědi“.


Od 1. 1. 2021 jsou vztahy mezi EU a UK upraveny tzv. Dohodou o obchodu a spolupráci. Nová Dohoda však neupravuje podmínky vstupu na pracovní trh. To znamená, že britští občané, kteří od 1. 1. 2021 budou chtít vycestovat za prací do ČR, budou pro práci v ČR muset disponovat určitou formou pracovního oprávnění stejně jako občané jiných třetích zemí. Stejně to bude platit i pro české občany pro vstup na britský pracovní trh.


Přestože Dohoda o obchodu a spolupráci ponechává podmínky vstupu na pracovní trh obou stran národním předpisům, stanoví podrobná pravidla koordinace sociálního zabezpečení.


Dohoda zajišťuje přístup k sociálnímu zabezpečení pro všechny osoby, které podléhaly nebo podléhají předpisům smluvních stran.  Zároveň je stanovena podmínka, že se Dohoda použije pouze na osoby v tzv. přeshraniční situaci, tj. situaci, která zahrnuje jak jeden nebo více ČS na jedné straně, tak UK na straně druhé. Na osoby, jejichž situace je omezena ve všech ohledech pouze na jednu stranu Dohody, se ustanovení Dohody nevztahuje.


Dohoda o obchodu a spolupráci upravuje přístup k dávkám v nemoci a mateřství, všem druhům důchodů, dávkách při pracovních úrazech a nemocích  povolání a  dávkám v nezaměstnanosti. Výslovně jsou vyloučeny rodinné dávky, dávky dlouhodobé péče a některé další dávky. To znamená, že jejich poskytování se bude řídit výlučně národními předpisy obou stran, nikoli Dohodou.


Vstup Dohody o obchodu a spolupráci v účinnost však nemá za následek konec aplikace Výstupové dohody. V oblasti mobility osob a koordinace sociálního zabezpečení působí obě dohody vedle sebe, každá však s odlišným osobním a věcným rozsahem.


Od 2. srpna 2021 Ministerstvo vnitra vydává doklady s biometrickými údaji.


Program ERASMUS +

V rámci vyjednání bylo dohodnuto, že Velká Británie se nadále nezapojí do programu ERASMUS + ani jako třetí země tak, jak je tomu například u Turecka.


Pokud již v některé zemi EU studujete, mělo by Vám být umožněno program dokončit. Zkontaktujte, prosím, svou vysílající instituci pro ujištění:

  • že váš pobyt bude pokračovat,
  • zda se změní některá Vaše práva a povinnosti, např. zda budou účtovány některé dodatečné poplatky nebo vyžadována víza.


Ujistěte se, že jak vysílající, tak přijímající insituce souhlasí s  pokračováním vyslání i s ohledem na pandemii COVID-19. V této situaci může připadat v úvahu např. změna data počátku vyslání. Stejně tak kontaktujte vysílající instituci, pokud z jakéhokoli důvodu potřebujete pobyt ukončit předčasně.


Pokud má Váš studijní pobyt začínat po 1. lednu 2021, přečtěte si manuál pro tyto případy.


Přesné informace v anglickém jazyce najdete zde: https://www.gov.uk/guidance/uk-students-in-the-eu-continuing-your-studies

Aktuality

V krizových situacích na hranicích s UK volejte:

Brexit helpline: 00 800 67891011 (všechny EU jazyky)

Konzulární služba ČR ve Francii: 0033 607 764 394

Konzulární služba ČR v Belgii: 0032 477 257 104

Konzulární služba ČR v Nizozemsku: 0031 641 315 128

Konzulární služba ČR v UK: 0044 (0)776 968 2442

Key information for UK citizens

Česká republika k brexitu

Spojené království k brexitu

Průvodce britské vlády

EU settlement scheme (klíčové pro české občany v UK)

Living in the Czech Republic (klíčové pro britské občany v ČR)

Průvodce návštěvou UK po 31. 12. 2020

Evropská unie k brexitu