Přesné a aktuální informace o zaměstnaneckých otázkách naleznete na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

Práce po 1. lednu 2021

Výstupová dohoda zajišťuje, že osobám, které jsou vymezeny v osobním rozsahu dohody, budou zachována až do konce života (při splnění určitých podmínek) práva v oblasti pobytu, přístupu na pracovní trh a sociálního zabezpečení. Občané UK zaměstnaní v ČR před koncem přechodného období mohou pokračovat v zaměstnání bez pracovního oprávnění a mohou ukončit a započít další pracovní poměr u jiného zaměstnavatele taktéž bez nutnosti získat pracovní oprávnění.

Rozhodující pro to, zda si jako britský občan zachováte právo pobytu či zaměstnání v ČR i nadále, je, zda můžete Vy nebo Vaši rodinní příslušníci doložit svůj pobyt nebo zaměstnání v ČR před koncem roku 2020 (tedy před koncem přechodného období). Více informací nejen o otázkách pobytu a zaměstnání, ale i o zachování nároků v oblasti sociálního zabezpečení občanů ČR při návratu z UK, naleznete na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí. Podrobný výklad ministerstva k implementaci Výstupové dohody naleznete zde.

Ministerstvo vnitra vydává britským občanům, kteří si požádají, potvrzení o přechodném pobytu. Zatímco do konce roku 2020 bylo toto potvrzení (při splnění podmínek) vydáváno žadatelům poměrně rutinně, od 1. ledna 2021 je nutno čekat důslednější proceduru. Získané potvrzení se bude lišit od ostatních potvrzení o přechodném pobytu občanů EU tím, že bude jasně označovat oprávněnou osobu jako osobu krytou výstupovou dohodou (v dokladu bude červeným razítkem vyznačeno „EU Withdrawal Agreement“).

Od 2. srpna 2021 pak bude Ministerstvo vnitra vydávat doklady s biometrickými údaji.

Pokud výše nastíněné podmínky nesplňujete, stejně jako na občany třetích zemí na Vás pravděpodobně dopadne povinnost vyřídit si pracovní povolení, například zaměstnaneckou kartu. Stejně tak se zpřísnily podmínky pro vyslané pracovníky. Pro podrobnější informace sledujte stránky Ministerstva vnitra určené pro cizince, resp. občany třetích zemí (mimo EU.) Navštivte také sekci webu „Otázky a odpovědi“.

Program ERASMUS +

V rámci vyjednání bylo dohodnuto, že Velká Británie se nadále nezapojí do programu ERASMUS + ani jako třetí země tak, jak je tomu například u Turecka.

Pokud již v některé zemi EU studujete, mělo by Vám být umožněno program dokončit. Zkontaktujte, prosím, svou vysílající instituci pro ujištění:

  • že váš pobyt bude pokračovat,
  • zda se změní některá Vaše práva a povinnosti, např. zda budou účtovány některé dodatečné poplatky nebo vyžadována víza.

Ujistěte se, že jak vysílající, tak přijímající insituce souhlasí s  pokračováním vyslání i s ohledem na pandemii COVID-19. V této situaci může připadat v úvahu např. změna data počátku vyslání. Stejně tak kontaktujte vysílající instituci, pokud z jakéhokoli důvodu potřebujete pobyt ukončit předčasně.

Pokud má Váš studijní pobyt začínat po 1. lednu 2021, přečtěte si manuál pro tyto případy.

Přesné informace v anglickém jazyce najdete zde: https://www.gov.uk/guidance/uk-students-in-the-eu-continuing-your-studies

V krizových situacích na hranicích s UK volejte:

Brexit helpline: 00 800 67891011 (všechny EU jazyky)

Konzulární služba ČR ve Francii: 0033 607 764 394

Konzulární služba ČR v Belgii: 0032 477 257 104

Konzulární služba ČR v Nizozemsku: 0031 641 315 128

Konzulární služba ČR v UK: 0044 (0)776 968 2442

Key information for UK citizens

Česká republika k brexitu

Spojené království k brexitu

Průvodce britské vlády

EU settlement scheme (klíčové pro české občany v UK)

Living in the Czech Republic (klíčové pro britské občany v ČR)

Průvodce návštěvou UK po 31. 12. 2020

Evropská unie k brexitu