Přesné a aktuální informace naleznete na stránkách Ministerstva vnitra.


Na základě Dohody o vystoupení se během přechodného období do 31. prosince 2020 nic nemění na dosavadních právech britských občanů a jejich rodinných příslušníků, kteří v České republice doposud pobývali. Rovněž i po konci přechodného období budou občanům Spojeného království a jejich rodinným příslušníkům, kteří zde pobývali a budou pobývat i po 31. prosinci 2020, zachována jejich dosavadní práva spojená s pobytem v České republice. Až do konce života (při splnění určitých podmínek) jim tak budou zachována práva v oblasti pobytu, přístupu na pracovní trh a sociálního zabezpečení.

Pro zachování svých práv je však nutné prokázat legální status na území České republiky, např. držením přechodného či trvalého pobytu. Ministerstvo vnitra ČR proto připomíná svá dřívější doporučení a důrazně vyzývá občany Spojeného království pobývající v České republice, kteří zde chtějí pobývat i po 31. prosinci 2020, aby z důvodu snadného prokázání svých práv, časové úspory a vyhnutí se složitějším administrativním postupům v budoucnu:

V současné době vydává Ministerstvo vnitra britským občanům, kteří si požádají, potvrzení o přechodném pobytu. Nezkoumá přitom, zda se jedná o pracovníka, studenta, rodinného příslušníka, vyslaného pracovníka, neaktivní osobu, atd. Všichni ti, kteří budou mít k 31. 12. 2020 v ČR pobyt, který doloží dostatečným způsobem (např. pracovní smlouva, nájemní smlouva, potvrzení o docházce do školy), získají potvrzení o přechodném pobytu. Toto potvrzení se bude lišit od ostatních potvrzení o přechodném pobytu občanů EU tím, že bude jasně označovat oprávněnou osobu jako osobu krytou výstupovou dohodou (v dokladu bude červeným razítkem vyznačeno „EU Withdrawal Agreement“).

Od 2. srpna 2021 pak bude Ministerstvo vnitra vydávat doklady s biometrickými údaji.

Výstupová dohoda se ovšem nikterak nevztahuje na občany Spojeného Království, kteří přicestují do České republiky po uplynutí přechodného období. Pokud budou tyto osoby chtít pobývat na území České republiky déle než tři měsíce, při řízení o jejich žádosti s nimi bude nakládáno jako s občany třetí země.

Máte-li dotazy k zaměstnání a studiu v ČR, pokračujte ke kapitole Práce a studium.

AKTUÁLNĚ PROBÍHÁ UPDATE STRÁNEK

Vzhledem k dosažení dohody mezi EU a UK v průběhu vánočních svátků aktuálně upravujeme webové stránky tak, aby odpovídaly současnému stavu. Prosíme o strpění a pochopení v případě, že některé části webu nejsou zatím zcela aktuální.

V krizových situacích na hranicích s UK volejte:

Brexit helpline: 00 800 67891011 (všechny EU jazyky)

Konzulární služba ČR ve Francii: 0033 607 764 394

Konzulární služba ČR v Belgii: 0032 477 257 104

Konzulární služba ČR v Nizozemsku: 0031 641 315 128

Konzulární služba ČR v UK: 0044 (0)776 968 2442

Key information for UK citizens

Česká republika k brexitu

Spojené království k brexitu

Průvodce ke konci přechodného období

EU settlement scheme (klíčové pro české občany v UK)

Living in the Czech Republic (klíčové pro britské občany v ČR)

Průvodce návštěvou UK po 31. 12. 2020

Evropská unie k brexitu