Aktuální a spolehlivé informace v anglickém jazyce poskytuje svým občanům britská vláda: https://www.gov.uk/guidance/living-in-the-czech-republic. Zároveň můžete sledovat Facebook britské ambasády Brits in the Czech Republic.


Státní podpora stavebního spoření

(zdroj) Státním příslušníkům Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, kteří na území České republiky nemají povolen trvalý pobyt a byl jim pouze vydán průkaz nebo potvrzení o pobytu na území České republiky a přiděleno rodné číslo příslušným orgánem České republiky, po dobu přechodného období, tzn. od 1. 2. 2020 do 31. 12. 2020, v souladu s Dohodou o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii, vzniká nárok na státní podporu stavebního spoření za stejných podmínek, jako občanům Evropské unie.

Ode dne 1. 1. 2021 bude těmto osobám vznikat nárok na státní podporu stavebního spoření pouze v případě, že jim bude povolen trvalý pobyt na území České republiky. Osoby bez trvalého pobytu však mohou nadále zůstat účastníky stavebního spoření a splnit tzv. vázací šestiletou dobu podle § 12 odst. 2 zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření, ve znění pozdějších předpisů, podmiňující možnost vyplacení připsaných záloh státní podpory účastníkovi. >


Penzijní připojištění a příspěvek na doplňkové penzijní spoření osob s bydlištěm na území UK

(zdroj) Osobám s bydlištěm na území Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, které na území České republiky nemají povolen trvalý pobyt, avšak jsou účastny veřejného zdravotního pojištění v České republice, resp. důchodového pojištění podle českých právních předpisů, po dobu přechodného období, tzn. od 1. 2. 2020 do 31. 12. 2020, v souladu s Dohodou o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii, vzniká nárok na účast v penzijním připojištění a na poskytování státního příspěvku na doplňkové penzijní spoření za stejných podmínek, jako osobám s bydlištěm na území členského státu Evropské unie.

Ode dne 1. 1. 2021 bude těmto osobám vznikat nárok na účast v penzijním připojištění a na poskytování státního příspěvku na doplňkové penzijní spoření pouze v případě, že jim bude povolen trvalý pobyt na území České republiky.

Účastníci penzijního připojištění, kterým by s ukončením přechodného období zanikl nárok na účast v penzijním připojištění podle § 19 odst. 1 písm. g) zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem, ve znění pozdějších předpisů, z titulu ztráty bydliště na území členského státu Evropské unie, mají možnost s penzijní společností, u níž mají vedeno penzijní připojištění, uzavřít smlouvu o doplňkovém penzijním spoření podle zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve znění pozdějších předpisů, a na základě uzavření této smlouvy požádat o převod prostředků z penzijního připojištění (příspěvků účastníka, příspěvků poskytnutých zaměstnavatelem, státních příspěvků a podílů na výnosech hospodaření transformovaného fondu) do doplňkového penzijního spoření (účastnických fondů). Takový postup zároveň umožňuje uchování dosažené pojištěné doby podle zákona o penzijním připojištění.

Aktuality

V krizových situacích na hranicích s UK volejte:

Brexit helpline: 00 800 67891011 (všechny EU jazyky)

Konzulární služba ČR ve Francii: 0033 607 764 394

Konzulární služba ČR v Belgii: 0032 477 257 104

Konzulární služba ČR v Nizozemsku: 0031 641 315 128

Konzulární služba ČR v UK: 0044 (0)776 968 2442

Key information for UK citizens

Česká republika k brexitu

Spojené království k brexitu

Průvodce britské vlády

EU settlement scheme (klíčové pro české občany v UK)

Living in the Czech Republic (klíčové pro britské občany v ČR)

Průvodce návštěvou UK po 31. 12. 2020

Evropská unie k brexitu