Británie „specifickým způsobem“ porušuje dohodu s EU, rozporuje hranici na Irském ostrově

Další kolo vyjednávání tento týden přerušila zpráva z britských ostrovů, podle které se britská vláda chystá ke krokům v rozporu s uzavřenou výstupovou dohodou. Mimořádně se už kvůli tomu sešli zástupci EU a Velké Británie, včetně zástupců Severního Irska a Irské republiky.Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyendalší vysocí představitelé již vyjádřili znepokojení nad krokem, který by mohl otřást dalším vyjednáváním. Dohodou o vystoupení a souvisejícími protokoly se EU a UK dohodly na některých situacích týkající se mj. Irska (které jako samostatný stát zůstává členem Unie,) Severního Irska (které je nadále součástí UK), výsostných oblastí Spojeného království na Kypru a Gibraltaru. Problematická je především hranice na Irském ostrově – nemá jít o tzv. „tvrdou“ hranici, jakou potkáváme na vnějších hranicích Unie, zároveň musí existovat určitá ochrana evropského trhu. Vláda Velké Británie připravuje přijetí zákona o vnitřním trhu, které některé klíčové závěry právě v této oblasti ohrožuje. Prvním čtením prošel zákon, který mj. umožňuje Británii jednostranně určit zboží, které při obchodování do Severního Irska může mít za konečný cíl Irsko. Toto zboží by mělo podléhat unijnímu systému cel, nikoli britskému. Podle protokolu přitom měly kritéria tohoto posouzení dohodnout Unie a Spojené království společně.

Možné porušení dohody však má větší přesah – dohoda totiž zahrnuje i další oblasti, mj. i záruky pro české a jiné unijní občany žijící v Británii. Ty byly dosud brány jako spolehlivě zajištěné i pro případ neuzavření navazujících dohod v průběhu přechodného období. Byť nyní Británie tvrdí, že „mezinárodní právo tímto krokem porušuje jen velmi specifickým a omezeným způsobem,“ v ohrožení je především její důvěryhodnost pro další vyjednávání. A to i s ohledem na to, že navržený zákon explicitně uvádí, že jeho ustanovení jsou účinná i kdyby byla v rozporu s uzavřenou Dohodou o vystoupení a souvisejícími protokoly.

návrh zákona o vnitřním trhu: https://publications.parliament.uk/pa/bills/cbill/58-01/0177/20177.pdf