Británie a EU dosáhly dohody ohledně implementace severoirského protokolu

Rishi Sunak - Ursula von der Leyen

Po „finálním jednání“ mezi předsedkyní Evropské komise von der Leyenovou a britským premiérem Sunakem k implementaci irského protokolu proběhla společná tisková konference, během které oba zástupci ocenili konstruktivní jednání a přístup, jež umožnily dosažení dohody.

I přes rozdílný náhled obou lídrů považují oba novou dohodu o implementaci severoirského protokolu za zlomový moment pro vztahy mezi Evropskou unií a Velkou Británií a velký krok vpřed, který umožní ochranu obou trhů. Podle Sunaka jde o změnu irského protokolu, podle předsedkyně Komise závěry z jednání představují novou kapitolu ve vztazích obou subjektů a dlouhodobé řešení. Britský premiér opakovaně zdůrazňoval pozitivní dopady, které bude mít tento nový rámec na životy lidí na irském ostrově. Sunak navíc zdůraznil, že chápe, že bude třeba poskytnout čas a prostor pro ostatní se s touto dohodou řádně sžít. Oba představitelé navíc zmínili důležitost mírového procesu na irském ostrově a ochranu Velkopáteční dohody, která v zásadě ukončila třicet let trvající konflikt v Severním Irsku.

Hlavní principy nové dohody o severoirském protokolu

Podle Sunaka nová dohoda mezi Londýnem a EU zajistí 3 zásadní body:

1) volný tok zboží v rámci celého Spojeného království, tj. včetně Severního Irska

 2) místo Severního Irska ve Velké Británii 

3) vrátit svrchovanost obyvatelům Severního Irska

Sunak zmínil rozdělení na tzv. green a red lane, to představuje možnost pro „nerizikové“ zboží putovat do Severního Irska bez překážek, certifikátů, papírování. K druhému bodu uvedl, že pravidla pro DPH a spotřební daň se budou uplatňovat v Británii plošně (tedy i v Severním Irsku). Kromě toho bylo nalezeno řešení pro léčiva, která budou dostupná v Severním Irsku za stejných podmínek jako ve Velké Británii. Léčiva schválená britským regulačním orgánem tak budou moci být nabízena i v Severním Irsku. Svrchovanost obyvatel Severního Irska bude zajištěna v tom smyslu tak, že rámec zavede tzv. Stormont brake, neboli veto pro sestavené Shromáždění Severního Irska (regionální parlament v rámci Spojeného království), kterým může v krizové situaci „pozastavit“ unijní pravidla pro zboží v Severním Irsku. To poskytuje severoirským představitelům zásadní pojistku. Kromě toho obsahuje rámec další demokratizační prvky, které strany převzaly z Velkopáteční dohody jako je například možnost projevit obavy a konzultace k přijímané úpravě jak v EU tak i UK.  Role Soudního dvora EU bude do určité míry zachována a to proto, aby občané Severního Irska mohli mít přístup i k vnitřnímu trhu EU. Předsedkyně Komise von der Leyenová doplnila, že Soudní dvůr EU musí mít rozhodné slovo, co se týče unijního práva. Do nového rámce bylo zahrnuto zejména větší zapojení severoirských stakeholderů. 

K úspěchu v jednáních podle obou přispělo i efektivní spojenectví ve spojitosti s válkou na Ukrajině a další výzvy, kterým čelí obě strany jako je například klimatická změna. K dotazu, zda tímto byla obnovena důvěra mezi oběma stranami von der Leyenová potvrdila, že jakmile bude dohoda implementována, můžou začít diskuze k přistoupení UK k programu EU pro financování výzkumu a inovací  Evropské unie (Horizont Evropa). Sunak doplnil, že to je dobrou zprávou nejen pro vědce a výzkumníky, ale je třeba myslet na více oblastí, kde již určitá forma spolupráce probíhá, jako to bylo u sankcí, energetiky, bezpečnosti, klima a nelegální migrace. 

Článek byl publikován rovněž na portálu Euroskop zde. Více informací o novém rámci pravidel provádění severoirského protokolu naleznete na webových stránkách Evropské komise zde a v sekci otázek a odpovědí zde.

Zdroj: Úřad vlády ČR

Foto: Evropská komise