Brexit a export: informace o nových obchodních pravidlech

16. 12. 2020 – Velvyslanectví ČR v Londýně níže uvádí shrnutí hlavních změn a odkazy zejména na britské pokyny, na které by se exportéři měli zaměřit.