Brexit a export: informace o nových obchodních pravidlech

aktualizováno dne 30. 12. 2020

Spojené království se k 1. 1. 2021 stává třetí zemí. Přestože mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím byla uzavřena Dohoda o obchodu a spolupráci, bude se obchod mezi oběma celky řídit novým režimem. Ve vzájemném obchodu nebudou zaváděna cla ani kvóty, nicméně je potřeba se připravit na administrativní a další změny na obou stranách.

Informace pro české firmy jsou zejména na www.brexitinfo.cz a stránky Ministerstva průmyslu a obchodu. Velvyslanectví ČR v Londýně níže uvádí shrnutí hlavních změn a odkazy zejména na britské pokyny, na které by se exportéři měli zaměřit.

Změny, které nastanou v rámci EU pro evropské i britské podniky, jsou dle jednotlivých konkrétních odvětví shrnuty do tzv. Readiness Notices, dostupných i v češtině.

Obchod se Severním Irskem se řídí Protokolem o Severním Irsku a nadále se bude řídit pravidly EU (např. celní pravidla, pravidla značení), na nová pravidla je naopak potřeba se připravit, pokud zboží z EU poputuje přes Severní Irsko na ostrov Velká Británie, či zboží z Velké Británie bude transferováno přes Severní Irsko do EU. Podrobné informace na Placing manufactured goods on the market in Northern Ireland from 1 January 2021 – GOV.UK

Export zboží do UK

Vzájmený obchod se od 1. 1. 2021 bude řídit Dohodou o obchodu a spolupráci mezi EU a Spojeným královstvím. Nejsou zaváděna cla ani kvóty na zboží, je však nutné dodržet nové procedury.

Vývozní podmínky EU

Pro vývoz zboží z EU do Spojeného království bude nutné splňovat podmínky pro vývoz z EU: Export from the EU (ec.europa.eu)

(pozn.: číslo EORI je nutné pro vyřízení celních náležitostí na obou stranách – export i import. Povinnost mít EORI se tak vztahuje na ty hospodářské subjekty, které komunikují s celními orgány.)

Celní řízení

I přes absenci cel je nutné dodržet administrativní postup. Britská pravidla pro dovoz zboží na ostrov Velká Británie jsou obsažena v The Border Operating Model – GOV.UK (www.gov.uk)

Další kontroly

  • POAO – některé druhy zboží jako například produkty živočišného původu budou vyžadovat specifické doprovodné dokumenty a odklad nových kontrol je kratší (pro POAO do 1. 4. 2021): Importing animals, animal products and high-risk food and feed not of animal origin from 1 January 2021 – GOV.UK.
  • Pravidla původu – od 1. 1. bude nutné prokázat původ obchodovaného zboží pro vznik nároku na preferenční zacházení podle dohody mezi EU a Spojeným královstvím. Je možná tzv. samocertifikace zboží vývozcem, nad rámec materiálů je možné započítat i zpracování v EU/UK (plná kumulace). Detaily zde.

Certifikace zboží

Hraniční kontroly

Po skončení přechodného období začnou probíhat plnohodnotné hraniční kontroly, které budou zaváděny na britské straně ve třech fázích od 1. 1. do 1. 7. 2021: The Border Operating Model – GOV.UK (www.gov.uk). Dohoda na hraničních kontrolách nic nemění.

Autorizovaný a odpovědný zástupce

Autorizovaný a odpovědný zástupce se sídlem v EU již nebude ve Velké Británii od 1. 1. uznáván, stejně tak britský zástupce již nebude moci být využíván i pro EU. Pro produkty nabízené na britském trhu bude muset zástupce mít sídlo ve Spojeném království: Placing manufactured goods on the market in Great Britain from 1 January 2021 – GOV.UK. (V případě zájmu o vyhledání obchodního zástupce v Británii je možno kontaktovat zahraniční kancelář CzechTrade či Velvyslanectví ČR v Londýně)

Povinnosti distributora vs. importéra

Odpovědnost subjektů se liší podle jejich pozice v dodavatelském řetězci. Společnosti vyvážející zboží z EU do Spojeného království se stanou exportéry jako při vývozu do každé jiné třetí země a budou muset splňovat výše uvedené podmínky. Příjemce zboží ve Spojeném království bude importérem a bude muset být připraven na změny dle tohoto seznamu: Prepare to import goods from the EU to Great Britain from 1 January 2021 – GOV.UK

Obchod se Severním Irskem

Pro styky se Severním Irskem budou platit některá specifická pravidla, primárně v oblasti certifikace, Severní Irsko se bude nadále řídit unijními pravidly. Podrobnější informace zde: Placing manufactured goods on the market in Northern Ireland from 1 January 2021 – GOV.UK

Obchod se službami

Poskytovatelé služeb z EU a odborní pracovníci usazení v EU a působící ve Spojeném království budou muset prokázat, že splňují všechny místní příslušné předpisy.

Cestování

Pozn.: v souvislosti s uzavřenou Dohodou vydá Spojené království upravenou verzi podmínek pro bezvízový styk pro občany EU, informace platné k 30. 12. 2020

Jak založit obchodní společnost v UK

Další aspekty

V případě podrobnějších dotazů k jednotlivým aspektům nového rámce obchodu se Spojeným královstvím je možné kontaktovat brexit hotline na Zelené lince Ministerstva průmyslu a obchodu, tel.: +420 800 133 331

Podívejte se také na informace poskytované Ministerstvem zahraničních věcí: https://www.mzv.cz/london/cz/obchod_a_ekonomika/brexit_a_export_informace_o_novych/index.html

V případě problémů či dotazů k předpisům na britské straně hranice pak obchodně-ekonomický úsek Velvyslanectví ČR v Londýně na oeu.london@embassy.mzv.cz, či obchodní úsek britského velvyslanectví v Praze na tradeinvest.pragc@fcdo.gov.uk.

Autoři: kolektiv pracovníků Velvyslanectví ČR v Londýně