Na mimořádném zasedání Evropské rady (dle čl. 50 SEU) vedoucí představitelé EU27 potvrdili návrh dohody o vystoupení UK z EU a schválili návrh politického prohlášení o budoucích vztazích mezi EU a UK. Vyzvali EK, Evropský parlament a Radu EU, aby učinily nezbytná opatření k zajištění toho, aby dohoda mohla vstoupit v platnost (30.3.2019).

Předseda Evropské rady Donald Tusk zaslal členským státům EU27 návrh politického prohlášení, v němž se stanoví rámec budoucích vztahů mezi EU a UK. Bylo dohodnuto na úrovni vyjednavačů (v zásadě dohodnuto na politické úrovni) s výhradou potvrzení ze strany vedoucích představitelů.

Rada pro obecné záležitosti (čl. 50) ve složení EU27 se zabývala přípravou mimořádného zasedání Evropské rady (čl. 50) plánovaného na 25.11.2018. Ministři jednali o návrhu dohody o vystoupení UK z EU a vyjádřili se k návrhu politického prohlášení o budoucích vztazích mezi EU a UK.

Novým ministrem (vyjednavačem) pro odchod UK z EU se stal Stephen Barclay (poslanec za konzervativní stranu). Vystřídal Dominica Raaba, který rezignoval kvůli nesouhlasu s předběžným textem dohody o vystoupení UK z EU. Měl by se věnovat zejména domácí přípravě na vystoupení UK z EU a tomu, aby byla dohoda následně schválena v britském Parlamentu.

V jednáních o brexitu bylo dosaženo rozhodujícího pokroku. EK a vyjednavači UK dospěli k dohodě o plném rozsahu dohody o vystoupení UK z EU, jak stanoví článek 50 Smlouvy o EU. Hlavní vyjednavač EU Michel Barnier předal návrh dohody o brexitu předsedovi Evropské rady Donaldu Tuskovi, který navrhl dohodu finalizovat a formalizovat na mimořádné vrcholné schůzce dne 25.11.2018. http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-6422_cs.htm EK……

EK zveřejnila své druhé sdělení o připravenosti, ve kterém se zavázala přijmout do konce roku 2018 všechny potřebné návrhy pro brexit bez dohody. https://ec.europa.eu/info/publications/communication-preparing-withdrawal-united-kingdom-european-union-30-march-2019-contingency-action-plan-13-11-2018_en

Na Radě pro obecné záležitosti (čl. 50) hlavní vyjednavač M. Barnier informoval ministry EU-27 o situaci po jednáních s UK v posledních týdnech. Vysvětlil, že intenzivní vyjednávací úsilí pokračuje, zatím však nebylo dosaženo dohody. Některé klíčové otázky zůstávají nevyřešeny, zejména řešení mající zabránit vzniku „tvrdé“ hranice mezi Irskem a Severním Irskem. Rada potvrdila záměr vytvořit……

Na úvod jednání Evropské rady (čl. 50) vystoupila britská premiérka s informací k probíhajícím jednáním o vystoupení UK z EU. Následně proběhla na toto téma diskuse ve formátu EU27 (čl. 50). Jednání nemělo žádné písemné závěry. Lídři EU27 posoudili stav jednání s UK. Potvrdili svou důvěru ve vyjednávače Michela Barniera a uvedli, že ani přes intenzivní……

Unijní vyjednávač Michel Barnier informoval Radu pro obecné záležitosti (čl. 50) o nejnovějších rozhovorech s UK. Během zasedání vysvětlil, že některé klíčové otázky zůstávají i přes intenzivní vyjednávací úsilí nevyřešeny, zejména záložní řešení mající zabránit vzniku „tvrdé“ hranice mezi Irskem a Severním Irskem. Pokud jde o rámec budoucích vztahů, nejvíce kontroverzním tématem je budoucí podoba……

V rámci neformálního summitu se uskutečnil pracovní oběd ve složení EU27 věnovaný brexitu, jenž byl příležitostí pro posouzení pokroku v jednáních s UK a pro diskusi o dalším postupu. Všech 27 vedoucích představitelů znovu potvrdilo, že jsou naprosto jednotní, a dohodlo se: že nebude žádná dohoda o vystoupení bez solidního, funkčního a právně závazného záložního řešení v otázce Irska, že……