Aktuální informace ke stavebnímu spoření a III. pilíři

Ministerstvo financí vydalo aktuální informaci pro občany UK, případně české občany-rezidenty UK jednak v oblasti státního příspěvku ke stavebnímu spoření, jednak k otázce penzijního připojištění.

Co se týče stavebního spoření, ode dne 1. 1. 2021 bude těmto osobám vznikat nárok na státní podporu stavebního spoření pouze v případě, že jim bude povolen trvalý pobyt na území České republiky. Osoby bez trvalého pobytu mohou nadále zůstat účastníky stavebního spoření a splnit tzv. vázací šestiletou dobu podmiňující možnost vyplacení připsaných záloh státní podpory účastníkovi. Podrobnosti najdete na těchto odkazech:

ČJ: https://www.mfcr.cz/cs/soukromy-sektor/stavebni-sporeni/ostatni-informace/2020/narok-statnich-prislusniku-spojeneho-kra-38311
EN: https://www.mfcr.cz/en/news/news/2020/entitlement-of-nationals-of-the-united-k-4005

K otázce penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření MF uvedlo, že ode dne 1. 1. 2021 osobám s bydlištěm na území UK, které na území České republiky nemají povolen trvalý pobyt, avšak jsou účastny veřejného zdravotního pojištění (resp. důchodového pojištění), bude vznikat nárok na účast v penzijním připojištění a na poskytování státního příspěvku na doplňkové penzijní spoření pouze v případě, že jim bude povolen trvalý pobyt na území České republiky. Více informací opět v odkazech.

ČJ: https://www.mfcr.cz/cs/soukromy-sektor/soukrome-penzijni-systemy/iii-pilir-doplnkove-penzijni-sporeni-a-p/ostatni-informace/2020/narok-osob-s-bydlistem-na-uzemi-spojeneh-38308
EN:https://www.mfcr.cz/en/news/news/2020/entitlement-of-persons-resident-in-the-t-40060