Vítejte/Welcome

Portál Brexitinfo představuje nadrezortní platformu a centrální rozcestník poskytující informace pro občany České republiky i Spojeného království o praktických aspektech vztahů se Spojeným královstvím po jeho vystoupení z EU. Obsah portálu je ze strany českých veřejných institucí pravidelně doplňován a obsahuje mimo jiné aktuální informace jednak pro občany o podmínkách cestování, práce, studia či záležitostech spjatých s udělováním víz či povolení k pobytu, jednak pro firmy ohledně podnikání na území Spojeného království či zaměstnávání britských občanů v ČR. Součástí portálu je rovněž rozsáhlá sekce otázek a odpovědí.

 

 

Brexitinfo portal represents an interdepartmental platform and a central hub for provision of information to the citizens of the Czech Republic and the United Kingdom on the practical aspects of the relations with the United Kingdom since its departure from the EU. Content of the information portal is regularly updated by the Czech public institutions. It includes among others up-to-date information for citizens about rules applying to travelling, conditions of work and study, visa matters or residence permits. Moreover, the website also contains information for companies about doing business on the UK territory or employment of British citizens in the Czech Republic. The portal also encompasses a robust section of Frequently Asked Questions.