V rámci plenárního zasedání Evropského parlamentu vedli poslanci EP rozpravu k vystoupení UK z EU, která navázala na hlasování Dolní komory britského parlamentu o dohodě o vystoupení dne 15.1.2019. V průběhu této debaty vystoupili rovněž první místopředseda EK F. Timmermans a unijní vyjednávač M. Barnier. https://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-19-442_en.htm

Britská vláda přečkala hlasování o vyslovení nedůvěry v Dolní komoře Parlamentu vyvolanou opozičními labouristy (poměrem hlasů 325 pro důvěru a 306 pro vyslovení nedůvěry vládě). K vyslovení nedůvěry bylo zapotřebí 318 hlasů. Britská premiérka následně oslovila předsedy všech hlavních politických stran, se kterými se chce setkat, s nabídkou na další hledání řešení v otázce brexitu. Bezprostředně……

Britští poslanci Dolní sněmovny britského Parlamentu v rámci hlasování („meaningful vote“) odmítli dohodu o vystoupení UK z EU i politickou deklaraci o budoucích vztazích. Dle britského zákona o vystoupení UK z EU by měla vláda předstoupit před Parlament a představit mu plán dalšího postupu. Nelze vyloučit, že Parlament zadá vládě, aby dohodla prodloužení vyjednávací lhůty podle čl. 50……

Senátoři si ve formátu Výboru pro záležitosti EU Senátu PČR vyslechli informaci vlády ČR o změnách právních předpisů ČR v souvislosti s vystoupením UK z EU.

Došlo k výměně dopisů mezi britskou premiérkou a předsedy EK a Evropské rady. V dopise předsedů bylo za EU opětovně přislíbeno, že tzv. backstop není snahou „uzavřít UK do celní unie, obsahoval další vysvětlení a záruky požadované ze strany UK. https://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2019/01/14/joint-letter-of-president-tusk-and-president-juncker-to-theresa-may-prime-minister-of-the-united-kingdom/ Britská premiérka ve svém projevu v britských médiích varovala před možnými následky, pokud britští poslanci odmítnou……

Rada EU přijala rozhodnutí o podpisu dohody o vystoupení. https://data.consilium.europa.eu/doc/document/XT-21106-2018-INIT/cs/pdf Schválila rovněž návrh rozhodnutí o uzavření dohody o vystoupení a rozhodla o postoupení tohoto návrhu rozhodnutí Evropskému parlamentu k vyjádření souhlasu. https://data.consilium.europa.eu/doc/document/XT-21105-2018-REV-1/cs/pdf

Jednání britské vlády, v rámci které britský ministr pro odchod UK z EU S. Barclay informoval členy vlády o stavu příprav UK na vystoupení UK bez dohody.

Jednání COREPER (čl. 50) k balíčku dokumentů týkajících se vystoupení UK z EU. Cílem bylo dosáhnout shody na textech, aby mohly být následně schváleny formou písemné procedury.

Okolnosti předcházející hlasování o dohodě o vystoupení se komplikují projednáváním pozměňovacích návrhů britských poslanců ke státnímu rozpočtu a zvýšení daní, což poslanci podmiňují požadovaným hlasováním o dohodě o vystoupení (Yvette Cooperová, stínová ministryně vnitra za Labouristickou stranu; V. Cable za Liberální demokraty). The Guardian https://www.theguardian.com/politics/2019/jan/07/labour-backs-cross-party-amendment-to-block-no-deal-brexit BBC https://www.bbc.com/news/uk-politics-46789565 EU Observer https://euobserver.com/tickers/143852