a) V průběhu PMQs poslanci kladli britské premiérce dotazy ohledně vyloučení no-deal a další problematiky. Předseda labouristické strany se dotazoval ve věci jednání premiérky se zástupci EU; vůdce SNP ohledně dalšího „meaningful vote“, výsledků činnosti konzervativní vlády a ekonomickým dopadů brexitu. Dle M. Strida (MF UK) vláda analýzu ekonomického dopadu zveřejnila. Jednání ve videu……

a) Britští poslanci pokračovali v projednávání prováděcích předpisů k brexitu. Výbor Dolní komory rozhodl o projednání 13 prováděcích předpisů 26. 2. („negative proposed SIs“). Zdroje: https://www.parliament.uk/business/committees/committees-a-z/commons-select/european-statutory-instruments/news-parliament-2017/esic-sis-debated-in-the-chamber-on-20-february/ https://www.parliament.uk/business/committees/committees-a-z/commons-select/european-statutory-instruments/news-parliament-2017/instruments-considered-26-february-17-19/ b) V rámci zasedání Výboru pro mezinárodní obchod EP proběhla rozprava k uzavření dohody o vystoupení UK z EU. V rámci zasedání Výboru pro zaměstnanost a sociální věci EP  proběhla rozprava ke stanovení……

a) Setkání unijního vyjednavače M. Barniera s britským ministrem pro brexit S. Barclayem, kterého doprovodil attorney general G. Cox (očekává se od něj upřesnění navrhované změny textu k backstopu), nepřineslo nic nového. G. Cox je stále více a více klíčovou osobou jednání UK s EU, jelikož je autorem původního právního doporučení vládě (legal advice),……

Proběhla debata a hlasování v Dolní komoře britského Parlamentu. Britští poslanci navázali na hlasování z 29. ledna. Britská vláda utrpěla symbolickou porážku, neboť poslanci odmítli původní usnesení vlády, kterým měli vzít poslanci na vědomí dosavadní postup vlády UK. Poslanci hlasovali rovněž o dvou pozměňovacích návrzích k tomuto usnesení. Ani jeden z nich však nebyl přijat.

Britská premiérka předstoupila před britské poslance, aby je zpravila o posledním vývoji ve vyjednávání. Požádala je o další čas pro jednání o severoirském backstopu s EU.

Irský premiér Leo Varadkar po setkání s britskou premiérkou v Dublinu vyjádřil naději, že lze dosáhnout dohody, a tím zabránit chaotickému vystoupení UK.

Britská premiérka jednala s předsedy EK, ER a EP. Jednání proběhlo ve vzájemné snaze dosáhnout řádného vystoupení a nastavení pevného budoucího partnerství. Britská premiérka popsala kontext dění v britském Parlamentu, jehož Dolní sněmovna požaduje právně závaznou změnu podmínek backstopu, a zmínila různé varianty postupu vyplývající z jejího mandátu. Předseda EK zdůraznil postoj EU-27 neotevírat znění dohody……

Britská premiérka se ve svém projevu před zástupci podnikatelské sféry v Belfastu snažila ujistit irské občany, že britská vláda usiluje o to, aby nebyla obnovena tvrdá hranice mezi Severním Irskem a Irskem.

V Dolní komoře britského Parlamentu proběhla debata a hlasování o tzv. plánu B ohledně dalšího jednání o brexitu. Řada poslanců prosazovala své požadavky, a to formou pozměňovacích návrhů k usnesení, které spolu s tzv. plánem B předložila britská vláda. Z uplatněných návrhů prošly pouze dva: požadavek, aby vláda vyloučila „no deal scénář“, a požadavek, aby se vláda vrátila k jednacímu stolu a našla……

Premiérka Theresa Mayová přednesla v Dolní sněmovně britského Parlamentu proslov a naznačila další plánované kroky v brexitovém procesu formou tzv. plánu B. Zdůraznila 3 změny v postupu britské vlády v rámci snahy o dosažení dohody s EU: větší flexibilita, otevřenost a zapojení britského Parlamentu do vyjednávání o budoucím vztahu s EU; zajištění ochrany práv pracujících a environmentálních standardů a splnění závazku týkajícího……