Z Kulatého stolu na téma Nastavení budoucího vztahu s UK po brexitu budou vypracována doporučení pro vládu ČR a další tvůrce české evropské politiky.

Zveřejněny aktualizované informace (ve všech 26 jazycích) pro občany EU a jejich rodinné příslušníky, kteří žijí, pracují či studují v UK, o tom, jak se zaregistrovat v EU Settlement Scheme. Povinnost se vztahuje rovněž na osoby s povolením k trvalému pobytu (permanent residence) v UK. Občan mající neomezené povolení k pobytu nebo vstupu (indefinite leave to remain or enter)……

Zveřejněn report z konference na téma Brexit jako zrcadlo Evropy, kterou organizovala ČSESP společně s MZV v pátek 5. dubna 2019 v Černínském paláci MZV ČR. Máte-li zájem o podrobný záznam z konference, přečtěte si živě psaný report na Twitteru pod hashtagem #brexitMZV19.

Předsedové Evropské rady a Evropské komise na plenárním zasedání EP informovali o výsledku Evropské rady (čl. 50). Předseda Evropské rady ve svém vystoupení zdůvodnil rozhodnutí EU-27 o prodloužení lhůty dle čl. 50; zdůraznil, že ačkoliv účast UK ve volbách do Evropského parlamentu vyvolává emoce, UK (dokud bude členským státem)  má právo a povinnost se těchto voleb……

Konference předsedů Evropského parlamentu rozhodla, že v rámci posledního plenárního zasedání nebude Evropský parlament o udělení svého souhlasu s dohodou o vystoupení hlasovat. Generální tajemník Rady EU zaslal předsedovi Evropského parlamentu dopis, ve kterém ho informoval o výsledku Evropské rady (čl. 50) a písemné proceduře, kterou byly schváleny příslušná rozhodnutí ohledně technických změn dohody o vystoupení.……

V návaznosti na rozhodnutí vedoucích představitelů EU z 10. dubna prodloužit lhůtu podle čl. 50 přijala Rada (čl. 50) rozhodnutí, kterým pozměňuje své rozhodnutí z 11. 1. 2019 o podpisu dohody o vystoupení. Rovněž schválila upravený návrh rozhodnutí o uzavření dohody o vystoupení a rozhodla o postoupení tohoto upraveného návrhu Evropskému parlamentu pro účely žádosti o jeho souhlas, kterou Rada podala 11. 1. 2019.

V Úředním věstníku EU zveřejněno nouzové opatření k vízům. Ostatní nouzová opatření byla zveřejněna v Úředním věstníku EU již 27. 3. 2019. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2019:103I:FULL&from=CS

Zveřejněn dopis stálého zástupce UK při EU T. Barrowa předsedovi ER stvrzující souhlas britské vlády s rozhodnutím Evropské rady o prodloužení lhůty dle čl. 50. Britská primérka informovala poslance britského Parlamentu o výsledcích ER50. Uvedla zejména, že odsouhlasené prodloužení brexitu maximálně do 31. 10. 2019 je kompromisem, a že UK může z EU vystoupit dříve, pokud schválí dohodu……

Evropská rada dle článku 50 Smlouvy o EU (ER50) vzala na vědomí dopis premiérky Theresy Mayové ze dne 5, dubna 2019, v němž požádala o další prodloužení lhůty (stanovené podle čl. 50 odst. 3 SEU) do dne 30. června 2019 v zájmu dokončení procesu ratifikace dohody o vystoupení. V reakci na tuto žádost se ER50 dohodla na……

V úterý 9. dubna se na Ministerstvu průmyslu a obchodu uskutečnil seminář zaměřený na opatření na hranicích Spojeného království po brexitu. Seminář, který uspořádalo Velvyslanectví Spojeného království, se těšil výraznému zájmu ze strany nejen českých podnikatelů. Ti tak měli jedinečnou příležitost diskutovat o otázkách souvisejících s celními procedurami, importem a exportem zboží, potravin, živých zvířat, živočišných……