Britští poslanci Dolní sněmovny britského Parlamentu v rámci hlasování („meaningful vote“) odmítli dohodu o vystoupení UK z EU i politickou deklaraci o budoucích vztazích. Dle britského zákona o vystoupení UK z EU by měla vláda předstoupit před Parlament a představit mu plán dalšího postupu. Nelze vyloučit, že Parlament zadá vládě, aby dohodla prodloužení vyjednávací lhůty podle čl. 50……

Senátoři si ve formátu Výboru pro záležitosti EU Senátu PČR vyslechli informaci vlády ČR o změnách právních předpisů ČR v souvislosti s vystoupením UK z EU.

Došlo k výměně dopisů mezi britskou premiérkou a předsedy EK a Evropské rady. V dopise předsedů bylo za EU opětovně přislíbeno, že tzv. backstop není snahou „uzavřít UK do celní unie, obsahoval další vysvětlení a záruky požadované ze strany UK. https://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2019/01/14/joint-letter-of-president-tusk-and-president-juncker-to-theresa-may-prime-minister-of-the-united-kingdom/ Britská premiérka ve svém projevu v britských médiích varovala před možnými následky, pokud britští poslanci odmítnou……

Rada EU přijala rozhodnutí o podpisu dohody o vystoupení. https://data.consilium.europa.eu/doc/document/XT-21106-2018-INIT/cs/pdf Schválila rovněž návrh rozhodnutí o uzavření dohody o vystoupení a rozhodla o postoupení tohoto návrhu rozhodnutí Evropskému parlamentu k vyjádření souhlasu. https://data.consilium.europa.eu/doc/document/XT-21105-2018-REV-1/cs/pdf

Jednání britské vlády, v rámci které britský ministr pro odchod UK z EU S. Barclay informoval členy vlády o stavu příprav UK na vystoupení UK bez dohody.

Jednání COREPER (čl. 50) k balíčku dokumentů týkajících se vystoupení UK z EU. Cílem bylo dosáhnout shody na textech, aby mohly být následně schváleny formou písemné procedury.

Okolnosti předcházející hlasování o dohodě o vystoupení se komplikují projednáváním pozměňovacích návrhů britských poslanců ke státnímu rozpočtu a zvýšení daní, což poslanci podmiňují požadovaným hlasováním o dohodě o vystoupení (Yvette Cooperová, stínová ministryně vnitra za Labouristickou stranu; V. Cable za Liberální demokraty). The Guardian https://www.theguardian.com/politics/2019/jan/07/labour-backs-cross-party-amendment-to-block-no-deal-brexit BBC https://www.bbc.com/news/uk-politics-46789565 EU Observer https://euobserver.com/tickers/143852

Vláda ČR schválila na své schůzi návrh zákona o úpravě některých vztahů v souvislosti s vystoupením Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z EU. Návrh obsahuje opatření nezbytná pro případ vystoupení UK z EU bez dohody o vystoupení. https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNB83F6R3J

Pracovní skupina Rady EU (čl. 50) projednala balíček dokumentů, který měl být následně projednán na odpoledním COREPERu (čl. 50) dne 9.1.2019. Členské státy EU se shodli na tom, že je nutno pokročit ve schválení dohody o vystoupení na straně EU před hlasování v britském Parlamentu dne 15.1.2019.

Britská premiérka Theresa Mayová v rámci pořadu BBC potvrdila, že se hlasování o dohodě o vystoupení z EU uskuteční v 3. týdnu 2019. Ujistila občany, že se bude věnovat v období před hlasováním problematice Severního Irska, roli Parlamentu při jednáních o budoucí dohodě o vztazích mezi UK a EU, jednáním s EU ve věci získání dalších záruk v klíčových tématech dohody. Během……