Proběhla debata a hlasování v Dolní komoře britského Parlamentu. Britští poslanci navázali na hlasování z 29. ledna. Britská vláda utrpěla symbolickou porážku, neboť poslanci odmítli původní usnesení vlády, kterým měli vzít poslanci na vědomí dosavadní postup vlády UK. Poslanci hlasovali rovněž o dvou pozměňovacích návrzích k tomuto usnesení. Ani jeden z nich však nebyl přijat.

Britská premiérka předstoupila před britské poslance, aby je zpravila o posledním vývoji ve vyjednávání. Požádala je o další čas pro jednání o severoirském backstopu s EU.

Irský premiér Leo Varadkar po setkání s britskou premiérkou v Dublinu vyjádřil naději, že lze dosáhnout dohody, a tím zabránit chaotickému vystoupení UK.

Britská premiérka jednala s předsedy EK, ER a EP. Jednání proběhlo ve vzájemné snaze dosáhnout řádného vystoupení a nastavení pevného budoucího partnerství. Britská premiérka popsala kontext dění v britském Parlamentu, jehož Dolní sněmovna požaduje právně závaznou změnu podmínek backstopu, a zmínila různé varianty postupu vyplývající z jejího mandátu. Předseda EK zdůraznil postoj EU-27 neotevírat znění dohody……

Britská premiérka se ve svém projevu před zástupci podnikatelské sféry v Belfastu snažila ujistit irské občany, že britská vláda usiluje o to, aby nebyla obnovena tvrdá hranice mezi Severním Irskem a Irskem.

V Dolní komoře britského Parlamentu proběhla debata a hlasování o tzv. plánu B ohledně dalšího jednání o brexitu. Řada poslanců prosazovala své požadavky, a to formou pozměňovacích návrhů k usnesení, které spolu s tzv. plánem B předložila britská vláda. Z uplatněných návrhů prošly pouze dva: požadavek, aby vláda vyloučila „no deal scénář“, a požadavek, aby se vláda vrátila k jednacímu stolu a našla……

Premiérka Theresa Mayová přednesla v Dolní sněmovně britského Parlamentu proslov a naznačila další plánované kroky v brexitovém procesu formou tzv. plánu B. Zdůraznila 3 změny v postupu britské vlády v rámci snahy o dosažení dohody s EU: větší flexibilita, otevřenost a zapojení britského Parlamentu do vyjednávání o budoucím vztahu s EU; zajištění ochrany práv pracujících a environmentálních standardů a splnění závazku týkajícího……

V rámci plenárního zasedání Evropského parlamentu vedli poslanci EP rozpravu k vystoupení UK z EU, která navázala na hlasování Dolní komory britského parlamentu o dohodě o vystoupení dne 15.1.2019. V průběhu této debaty vystoupili rovněž první místopředseda EK F. Timmermans a unijní vyjednávač M. Barnier. http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-19-442_en.htm

Britská vláda přečkala hlasování o vyslovení nedůvěry v Dolní komoře Parlamentu vyvolanou opozičními labouristy (poměrem hlasů 325 pro důvěru a 306 pro vyslovení nedůvěry vládě). K vyslovení nedůvěry bylo zapotřebí 318 hlasů. Britská premiérka následně oslovila předsedy všech hlavních politických stran, se kterými se chce setkat, s nabídkou na další hledání řešení v otázce brexitu. Bezprostředně……