Britská premiérka Theresa Mayová oznámila, že Parlament UK bude opětovně debatovat o návrhu dohody o vystoupení a o politické deklaraci o budoucích vztazích mezi UK a EU v týdnu od 7.1.2019.

Vedoucí představitelé EU27 se sešli na mimořádném zasedání Evropské rady (čl. 50), aby jednali o brexitu. Znovu potvrdili závěry ze dne 25.11.2018, v nichž stvrdili dohodu o vystoupení a schválili politické prohlášení („Unie za touto dohodou stojí a má v úmyslu přistoupit k její ratifikaci. Tato dohoda není otevřena k opětovnému vyjednání.“). Závěry obsahovaly politické záruky zejména……

Britská premiérka obhájila v hlasování o vyslovení stranické nedůvěry svůj post předsedkyně konzervativní strany, a tím i vlády (poměrem 200 hlasů k 117). Ve svém projevu apelovala na všechny parlamentní strany, aby spolupracovaly při dosažení brexitu.

Senát Parlamentu ČR vzal (v rámci své 3. schůze) na vědomí informaci vlády ČR o výsledcích mimořádné Evropské rady k brexitu, která se konala dne 25.11.2018 (senátní tisk č. 14). https://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/hlasovani?action=steno&O=12&IS=6136&D=12.12.2018#b19471

Britská premiérka Theresa Mayová informovala ve svém projevu v britském Parlamentu, že odloží plánované hlasování o návrhu dohody o vystoupení UK z EU, neboť pro něj mezi poslanci nezískala dostatečnou podporu. Hlasování mělo proběhnout dne 11.12.2018.

Vyjádření vyjednavače Michela Barniera na plenárním zasedání Evropského parlamentu k vyjednávání s UK. https://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-6622_en.htm

Informace o právech občanů EU v UK a státních příslušníků UK v EU, jak je stanoveno v druhé části dohody o vystoupení, kterou společně zveřejnily EU a UK dne 14.11.2018. https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/2018-11-26_qa_citizens_rights_cs.pdf

Na mimořádném zasedání Evropské rady (dle čl. 50 SEU) vedoucí představitelé EU27 potvrdili návrh dohody o vystoupení UK z EU a schválili návrh politického prohlášení o budoucích vztazích mezi EU a UK. Vyzvali EK, Evropský parlament a Radu EU, aby učinily nezbytná opatření k zajištění toho, aby dohoda mohla vstoupit v platnost (30.3.2019).

Předseda Evropské rady Donald Tusk zaslal členským státům EU27 návrh politického prohlášení, v němž se stanoví rámec budoucích vztahů mezi EU a UK. Bylo dohodnuto na úrovni vyjednavačů (v zásadě dohodnuto na politické úrovni) s výhradou potvrzení ze strany vedoucích představitelů.

Rada pro obecné záležitosti (čl. 50) ve složení EU27 se zabývala přípravou mimořádného zasedání Evropské rady (čl. 50) plánovaného na 25.11.2018. Ministři jednali o návrhu dohody o vystoupení UK z EU a vyjádřili se k návrhu politického prohlášení o budoucích vztazích mezi EU a UK.