Ostatní dokumenty

Dokumenty vzešlé z vyjednávání podle článku 50 (EK)

Pokyny Evropské rady (29.4.2017)

Pokyny Evropské rady (článek 50) pro jednání o brexitu, 29. dubna 2017

Pokyny v návaznosti na oznámení UK dle čl. 50 SEU (29.4.2017)

https://www.consilium.europa.eu/media/21745/29-euco-art50-guidelines-cs.pdf

Směrnice pro jednání (22.5.2017)

Brexit: směrnice pro jednání, 22. května 2017

Směrnice pro sjednání dohody s UK o podmínkách jeho vystoupení z EU (22.5.2017)

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/XT-21016-2017-ADD-1-REV-2/cs/pdf

Pokyny Evropské rady (15.12.2017)

Pokyny Evropské rady (článek 50) pro jednání o brexitu, 15. prosince 2017

Směrnice pro jednání (29.1.2018)

Směrnice pro jednání týkající se přechodného období, 29. ledna 2018

Doplňující směrnice pro sjednání dohody s UK o podmínkách jeho vystoupení z EU 29.1.2018)

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/XT-21004-2018-ADD-1-REV-2/cs/pdf

Pokyny Evropské rady (23.3.2018)

Pokyny Evropské rady (článek 50) týkající se rámce pro budoucí vztahy mezi EU a Spojeným královstvím, 23. března 2018

Společné prohlášení o dosaženém pokroku ve vyjednávání (19.6.2018)

https://ec.europa.eu/commission/publications/joint-statement-negotiators-european-union-and-united-kingdom-government-progress-negotiations-under-article-50-teu-united-kingdoms-orderly-withdrawal-european-union_en

Reakce EU na brexit

Proces brexitu (chronologie)

Infografika – proces brexitu

Information for UK citizens

Evropská unie k brexitu

Česká republika k brexitu

Spojené království k brexitu

Weby Úřadu vlády ČR k brexitu