úterý 16. října 2018

Unijní vyjednávač Michel Barnier informoval Radu pro obecné záležitosti (čl. 50)
o nejnovějších rozhovorech s UK. Během zasedání vysvětlil, že některé klíčové otázky zůstávají i přes intenzivní vyjednávací úsilí nevyřešeny, zejména záložní řešení mající zabránit vzniku „tvrdé“ hranice mezi Irskem a Severním Irskem. Pokud jde o rámec budoucích vztahů, nejvíce kontroverzním tématem je budoucí podoba ekonomického (obchodního) vztahu.