středa 17. října 2018

Na úvod jednání Evropské rady (čl. 50) vystoupila britská premiérka s informací k probíhajícím jednáním o vystoupení UK z EU. Následně proběhla na toto téma diskuse
ve formátu EU27 (čl. 50). Jednání nemělo žádné písemné závěry. Lídři EU27 posoudili stav jednání s UK. Potvrdili svou důvěru ve vyjednávače Michela Barniera a uvedli, že ani přes intenzivní jednání nebylo dosaženo dostatečného pokroku.