středa 14. listopadu 2018

V jednáních o brexitu bylo dosaženo rozhodujícího pokroku. EK a vyjednavači UK dospěli k dohodě o plném rozsahu dohody o vystoupení UK z EU, jak stanoví článek 50 Smlouvy o EU. Hlavní vyjednavač EU Michel Barnier předal návrh dohody o brexitu předsedovi Evropské rady Donaldu Tuskovi, který navrhl dohodu finalizovat a formalizovat na mimořádné vrcholné schůzce dne 25.11.2018.

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-6422_cs.htm

  • EK doporučila Evropské radě, aby potvrdila, že bylo v jednáních o brexitu dosaženo zásadního pokroku

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6424_cs.htm

  • Co bylo dohodnuto o Irsku a Severním Irsku?

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-6423_cs.htm

  • Vyjádření vyjednávače Michela Barniera

http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-18-6426_en.htm

  • Vyjádření řídící skupiny Evropského parlamentu k Brexitu k dosaženému pokroku
    při vyjednávání znění dohody o vystoupení

http://www.epgencms.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/37e34359-93eb-43bf-9963-8ce6c2184628/Statement_Brexit_Steering_Group_14_11_18.pdf

  • Vyjádření předsedy Donalda Tuska

Vyjádření předsedy Donalda Tuska po setkání s Michelem Barnierem, 15. listopadu 2018