čtvrtek 22. listopadu 2018

Předseda Evropské rady Donald Tusk zaslal členským státům EU27 návrh politického prohlášení, v němž se stanoví rámec budoucích vztahů mezi EU a UK. Bylo dohodnuto
na úrovni vyjednavačů (v zásadě dohodnuto na politické úrovni) s výhradou potvrzení
ze strany vedoucích představitelů.