čtvrtek 13. prosince 2018

Vedoucí představitelé EU27 se sešli na mimořádném zasedání Evropské rady (čl. 50),
aby jednali o brexitu. Znovu potvrdili závěry ze dne 25.11.2018, v nichž stvrdili dohodu
o vystoupení a schválili politické prohlášení („Unie za touto dohodou stojí a má
v úmyslu přistoupit k její ratifikaci. Tato dohoda není otevřena k opětovnému vyjednání.“). Závěry obsahovaly politické záruky zejména ohledně tzv. pojistky pro Severní Irsko (backstop). Rovněž byl zdůrazněn zájem EU na sjednání ambiciózního budoucího vztahu, díky kterému by nemělo dojít k aktivaci irského backstopu. Pokud by tato situace přesto nastala, EU se zavázala, že podnikne všechno pro to, aby situace trvala co nejkratší dobu. Zazněla také výzva k zintenzivnění prací na připravenosti na všechny možné scénáře.

https://www.consilium.europa.eu/cs/meetings/european-council/2018/12/13/art50/