středa 19. prosince 2018

UK by mělo vystoupit z EU za 100 dní. Evropská komise (EK) přijala pro konkrétní odvětví alternativní akční plán pro brexit bez dohody.

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6851_cs.htm

Balíček obsahuje 14 opatření pro omezený počet oblastí, v nichž by scénář „bez dohody“ znamenal pro občany a podniky v EU-27 výrazné komplikace. Mezi tyto oblasti patří mimo jiné finanční služby, letecká doprava, celní systém a politika v oblasti změny klimatu.

https://ec.europa.eu/info/publications/communication-19-december-2018-preparing-withdrawal-united-kingdom-european-union-30-march-2019-implementing-commissions-contingency-action-plan_en

Legislativní návrhy a další právní akty

https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/legislative-initiatives-and-other-legal-acts_en