pondělí 7. ledna 2019

Vláda ČR schválila na své schůzi návrh zákona o úpravě některých vztahů v souvislosti s vystoupením Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z EU.

Návrh obsahuje opatření nezbytná pro případ vystoupení UK z EU bez dohody o vystoupení.

https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNB83F6R3J