Evropská rada dle článku 50 Smlouvy o EU (ER50) vzala na vědomí dopis premiérky Theresy Mayové ze dne 5, dubna 2019, v němž požádala o další prodloužení lhůty (stanovené podle čl. 50 odst. 3 SEU) do dne 30. června 2019 v zájmu dokončení procesu ratifikace dohody o vystoupení. V reakci na tuto žádost se ER50 dohodla na……

Dolní sněmovna britského parlamentu těsně před středeční půlnocí nejtěsnější možnou většinou (313:312) schválila návrh zákona, který pověřuje premiérku T. Mayovou usilovat o odklad brexitu, bude-li zemi 12. dubna hrozit varianta odchodu Spojeného království z EU bez dohody. Návrh teď směřuje do horní parlamentní komory.  

Druhé indikativní hlasování v Dolní sněmovně opět skončilo patovou situací, neboť žádný ze čtyř tzv. indicative votes nezískal většinu. Hlasovalo se o těchto návrzích: C: Celní unie (neprošel o tři hlasy) – návrh vyžaduje závazek vyjednat „stálou a komplexní celní unii s EU“. D: Společný trh 2.0 – Návrh počítal s členstvím Spojeného království v Evropském sdružení volného……

Dolní sněmovna přijala statutory instrument, který zakotvuje prodloužení lhůty dle čl. 50 SEU v návaznosti na obsah rozhodnutí ER50 (21. 3. 2019) do vnitrostátního práva UK. Indikativní hlasování v Dolní sněmovně skončilo patovou situací, neboť žádný z osmi tzv. indikative votes nezískal většinu: B: No deal (John Baron, 160:400), D: Společný trh 2.0 (Nick Boles, 188:283),H: EHP……

V Dolní sněmovně britského Parlamentu proběhlo hlasování o poslaneckých návrzích. Prošel návrh konzervativního poslance O. Letwina (329:302), čímž si poslanci vynutili možnost projednat 27. března své návrhy ohledně podoby vystoupení UK z EU. Ministerstvo pro vystoupení UK z EU označilo výsledek hlasování za nebezpečný precedent.

Evropská rada dle čl. 50 SEU vzala na vědomí dopis britské premiérky Theresy Mayové ze dne 20. března 2019. V reakci na něj schválila nástroj týkající se dohody o vystoupení a společné prohlášení doplňující politické prohlášení, jež byly dohodnuty mezi Evropskou komisí a vládou UK dne 11. března 2019 ve Štrasburku. Evropská rada přijala závěry, ve kterých……

Dolní sněmovna britského Parlamentu odmítla vystoupení UK z EU bez dohody (tzv. „no deal scénář“). V důsledku tohoto kroku proběhne dne 14. března hlasování o prodloužení dvouleté lhůty pro sjednání výstupové dohody dle čl. 50 SEU.

V Dolní sněmovně britského Parlamentu proběhla rozprava a druhé hlasování o dohodě o vystoupení UK z EU a politické deklaraci k rámci budoucích vztahů mezi EU a UK (tzv. meaningful vote). Britští poslanci hlasovali proti přijetí dokumentů (poměrem hlasů 242:391). Oba dokumenty byly již dříve potvrzeny vedoucími představiteli EU-27 na mimořádném zasedání Evropské rady dle čl. 50 dne 25. listopadu 2018.……

Britská premiérka se setkala s předsedou Evropské komise ve Štrasburku. Následně proběhla tisková konference a byl zveřejněn dopis předsedy Evropské komise adresovaný předsedovi Evropské rady, ve kterém J.- C.Juncker zdůraznil, že EU musí podpořit úsilí britské premiérky, pokud jde o dosažení řádného vystoupení UK, a to při respektování výsledků referenda z 26. 6. 2016. Přílohou dopisu je nástroj……

Prezident republiky podepsal vládní brexitový zákon ze dne 27. února 2019 s celým názvem „o úpravě některých vztahů v souvislosti s vystoupením Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie“.